Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. november 11., Szerda - Brüsszel

13. Ügyrend
Szó szerinti jegyzőkönyv

Kiosztották a 2015. novemberi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 571.350/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Szerda

Az ECR képviselőcsoport kéri, hogy a Tanács és a Bizottság nullás díjszabás alkalmazására vonatkozó nyilatkozatáról szóló vitát (a végleges napirendtervezet 10. pontja) halasszák a II. novemberi ülésre, helyette pedig vegyék fel a napirendre a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát a Versenyképességi Tanács acéliparról tartott november 9-i üléséről.

Felszólal: Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, és kéri, hogy név szerint szavazzanak róla, Notis Marias, aki támogatja a kérést, és Enrique Guerrero Salom, aki ellenzi.

A Parlament név szerinti szavazással (112 mellette, 301 ellene, 5 tartózkodás) elutasítja a kérést.

A képviselőcsoportok egyetértésével az első napirendi pont címe a következőképpen változik: „A Bizottság nyilatkozata – Az európai szemeszterrel kapcsolatos csomag – 2016. évi éves növekedési jelentés”.

Az ügyrendet megállapítják.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat