Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. lapkričio 11 d. - Briuselis

13. Darbų programa
Stenograma

Buvo išdalytas galutinis 2015 lapkričio mėn. I sesijos plenarinio posėdžio darbotvarkės projektas (PE 571.350/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Trečiadienis

ECR frakcijos prašymas, kuriuo siekiama perkelti į spalio mėn. antrąją sesiją diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl Nulinio tarifo praktikos (galutinio darbotvarkės projekto 10 punktas) ir jas pakeisti Komisijos ir Tarybos pareiškimais dėl lapkričio 9 d. Konkurencingumo tarybos dėl plieno pramonės.

Kalbėjo: Ashley Fox ECR frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą ir paprašė, kad dėl jo būtų balsuojama vardiniu balsavimu, Notis Marias, jis pasisakė už prašymą, ir Enrique Guerrero Salom, jis pasisakė prieš prašymą.

Vardiniu balsavimu (112 už, 301 prieš, 5 susilaikė) Parlementas prašymą atmetė.

Bendru frakcijų sutarimu pirmo darbotvarkės punkto pavadinimas iš dalies pakeistas taip: „Komisijos pareiškimas – Europos semestro dokumentų rinkinys – 2016 m. metinė augimo apžvalga“.

Darbų programa patvirtinta.

Teisinė informacija - Privatumo politika