Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 11 listopada 2015 r. - Bruksela

13. Porządek obrad
Pełne sprawozdanie

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzenia plenarnego pierwszej sesji listopadowej w 2015 r. (PE 571.350/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Środa

Wniosek grupy ECR w sprawie przełożenia na drugą sesję listopadową debat w sprawie oświadczeń Rady i Komisji na temat praktyki zerowego ratingu (pkt 10 PDOJ) oraz w sprawie ich zastąpienia oświadczeniami Rady i Komisji na temat posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności z dnia 9 listopada poświęconego przemysłowi hutniczemu.

Głos zabrali: Ashley Fox w imieniu grupy ECR, który uzasadnił wniosek i zwrócił się o przeprowadzenie nad nim głosowania imiennego, Notis Marias, który poparł wniosek, i Enrique Guerrero Salom, przeciwko wnioskowi.

W wyniku głosowania imiennego (112 za, 301 przeciw, 5 wstrzymało się) Parlament odrzucił wniosek.

Po uzgodnieniu z grupami politycznymi tytuł pierwszego punktu porządku dziennego otrzymał następujące brzmienie: „Oświadczenie Komisji: Pakiet związany z europejskim semestrem – Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2016 r.”

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności