Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 11 noiembrie 2015 - Bruxelles

13. Ordinea lucrărilor
Stenograma

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din noiembrie I 2015 (PE 571.350/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Miercuri

Solicitarea Grupului ECR de a amâna pentru perioada de sesiune noiembrie II dezbaterile privind declarațiile Consiliului referitoare la «Practicarea unor „costuri zero”» (punctul 10 din PDOJ) și de a le înlocui cu declarațiile Consiliului și ale Comisiei referitoare la „Consiliul competitivitate privind industria siderurgică din 9 noiembrie”.

Au intervenit: Ashley Fox, în numele Grupului ECR, care a motivat cererea și a solicitat să fie supusă la vot prin apel nominal, Notis Marias, în favoarea cererii, și Enrique Guerrero Salom, împotriva cererii.

Parlamentul a respins cererea prin AN (112 pentru, 301 împotrivă, 5 abțineri).

Cu acordul grupurilor politice, titlul primului punct de pe ordinea de zi a fost modificat astfel: „Declarația Comisiei – Pachetul privind semestrul european – Analiza anuală a creșterii 2016”.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate