Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. novembra 2015 - Brusel

13. Program práce
Doslovný zápis

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnej schôdze novembre I 2015 (PE 571.350/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Streda

Žiadosť skupiny ECR o odloženie rozpráv o vyhláseniach Rady a Komisie na tému Uplatňovanie nulovej sadzby na druhú novembrovú schôdzu (bod 10 konečného návrhu programu plenárnej schôdze) a o ich nahradenie rozpravou o vyhláseniach Rady a Komisie o konkurencieschopnosti oceliarskeho priemyslu z 9. novembra.

Vystúpili títo poslanci: Ashley Fox v mene skupiny ECR, ktorý odôvodnil žiadosť a požiadal, aby so nej hlasovalo v hlasovaní podľa mien, Notis Marias, za žiadosť, a Enrique Guerrero Salom, proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamiestol hlasovaním podľa mien (112 za, 301 proti, 5 sa zdržali).

Názov prvého bodu programu schôdze sa so súhlasom politických skupín zmenil takto: „Vyhlásenie Komisie – Balík opatrení v rámci európskeho semestra – Ročný prieskum rastu na rok 2016“.

Týmto bol stanovený program práce.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia