Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 11. listopadu 2015 - Brusel

14. Soubor opatření týkajících se evropského semestru – roční analýza růstu na rok 2016 (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Soubor opatření týkajících se evropského semestru – roční analýza růstu na rok 2016 (2015/2924(RSP))

Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Burkhard Balz za skupinu PPE a Maria João Rodrigues za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupili: Stanisław Ożóg za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Fabio De Masi za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Paulo Rangel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Marisa Matias, Roberto Gualtieri, Anthea McIntyre, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Ernest Maragall, Patrick O'Flynn, Lorenzo Fontana, Konstantinos Papadakis, Markus Ferber, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Lucke, Elisa Ferreira, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sofia Ribeiro, Bernd Lucke, Antanas Guoga, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Pablo Zalba Bidegain, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Pervenche Berès, Richard Sulík a Miguel Viegas.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Dariusz Rosati, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Alfred Sant, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Joachim Schuster, Matt Carthy, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Eva Paunova a Csaba Sógor.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sofia Ribeiro, Ana Gomes, Danuta Jazłowiecka, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Doru-Claudian Frunzulică a Kostas Chrysogonos.

Vystoupil Valdis Dombrovskis.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí