Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 11. november 2015 - Bruxelles

14. Pakken med det europæiske semester - Den årlige vækstundersøgelse for 2016 (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Kommissionen: Pakken med det europæiske semester - Den årlige vækstundersøgelse for 2016 (2015/2924(RSP))

Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Burkhard Balz for PPE-Gruppen, og Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere: Stanisław Ożóg for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Paulo Rangel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marisa Matias, Roberto Gualtieri, Anthea McIntyre, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Ernest Maragall, Patrick O'Flynn, Lorenzo Fontana, Konstantinos Papadakis, Markus Ferber, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Lucke, Elisa Ferreira, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sofia Ribeiro, Bernd Lucke, Antanas Guoga, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Pablo Zalba Bidegain, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Pervenche Berès, Richard Sulík og Miguel Viegas.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Dariusz Rosati, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Alfred Sant, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Joachim Schuster, Matt Carthy, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Eva Paunova og Csaba Sógor.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sofia Ribeiro, Ana Gomes, Danuta Jazłowiecka, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Doru-Claudian Frunzulică og Kostas Chrysogonos.

Indlæg af Valdis Dombrovskis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik