Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 11. november 2015 - Brüssel

14. Euroopa poolaasta pakett - 2016. aasta majanduskasvu analüüs (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Euroopa poolaasta pakett - 2016. aasta majanduskasvu analüüs (2015/2924(RSP))

Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Burkhard Balz fraktsiooni PPE nimel ja Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Stanisław Ożóg fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Fabio De Masi fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Paulo Rangel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marisa Matias, Roberto Gualtieri, Anthea McIntyre, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Ernest Maragall, Patrick O'Flynn, Lorenzo Fontana, Konstantinos Papadakis, Markus Ferber, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Lucke, Elisa Ferreira, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sofia Ribeiro, Bernd Lucke, Antanas Guoga, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Pablo Zalba Bidegain, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Pervenche Berès, Richard Sulík ja Miguel Viegas.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Dariusz Rosati, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Alfred Sant, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Joachim Schuster, Matt Carthy, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Eva Paunova ja Csaba Sógor.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sofia Ribeiro, Ana Gomes, Danuta Jazłowiecka, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Doru-Claudian Frunzulică ja Kostas Chrysogonos.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika