Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. november 11., Szerda - Brüsszel

14. Az európai szemeszterrel kapcsolatos csomag – 2016. évi éves növekedési jelentés (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság nyilatkozata: Az európai szemeszterrel kapcsolatos csomag – 2016. évi éves növekedési jelentés (2015/2924(RSP))

Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Burkhard Balz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

Felszólal: Stanisław Ożóg, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Fabio De Masi, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Balczó Zoltán, független, Paulo Rangel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marisa Matias, Roberto Gualtieri, Anthea McIntyre, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Ernest Maragall, Patrick O'Flynn, Lorenzo Fontana, Konstantinos Papadakis, Markus Ferber, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Lucke, Elisa Ferreira, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sofia Ribeiro, Bernd Lucke, Antanas Guoga, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Pablo Zalba Bidegain, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Pervenche Berès, Richard Sulík és Miguel Viegas.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Dariusz Rosati, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Alfred Sant, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Joachim Schuster, Matt Carthy, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Ivana Maletić, Szanyi Tibor, Eva Paunova és Sógor Csaba.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sofia Ribeiro, Ana Gomes, Danuta Jazłowiecka, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Doru-Claudian Frunzulică és Kostas Chrysogonos.

Felszólal: Valdis Dombrovskis.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat