Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. lapkričio 11 d. - Briuselis

14. Europos semestro dokumentų rinkinys. 2016 m. metinė augimo apžvalga (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pareiškimas: Europos semestro dokumentų rinkinys. 2016 m. metinė augimo apžvalga (2015/2924(RSP))

Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Burkhard Balz PPE frakcijos vardu, ir Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Stanisław Ożóg ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Fabio De Masi GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Zoltán Balczó, Paulo Rangel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marisa Matias), Roberto Gualtieri, Anthea McIntyre, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Ernest Maragall, Patrick O'Flynn, Lorenzo Fontana, Konstantinos Papadakis, Markus Ferber (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bernd Lucke), Elisa Ferreira (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sofia Ribeiro), Bernd Lucke, Antanas Guoga, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Pablo Zalba Bidegain (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Pervenche Berès, Richard Sulík ir Miguel Viegas.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Dariusz Rosati (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Alfred Sant, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Joachim Schuster, Matt Carthy, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Eva Paunova ir Csaba Sógor.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sofia Ribeiro, Ana Gomes, Danuta Jazłowiecka, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Doru-Claudian Frunzulică ir Kostas Chrysogonos.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika