Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 11. novembris - Brisele

14. Eiropas pusgada pasākumu kopums - 2016. gada izaugsmes pētījums (debates)
Stenogramma

Komisijas paziņojums: Eiropas pusgada pasākumu kopums - 2016. gada izaugsmes pētījums (2015/2924(RSP)).

Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Burkhard Balz PPE grupas vārdā un Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Stanisław Ożóg ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Paulo Rangel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marisa Matias, Roberto Gualtieri, Anthea McIntyre, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Ernest Maragall, Patrick O'Flynn, Lorenzo Fontana, Konstantinos Papadakis, Markus Ferber, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernd Lucke, Elisa Ferreira, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sofia Ribeiro, Bernd Lucke, Antanas Guoga, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Pablo Zalba Bidegain, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Pervenche Berès, Richard Sulík un Miguel Viegas.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Dariusz Rosati, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Alfred Sant, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Joachim Schuster, Matt Carthy, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Eva Paunova un Csaba Sógor.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sofia Ribeiro, Ana Gomes, Danuta Jazłowiecka, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Doru-Claudian Frunzulică un Kostas Chrysogonos.

Uzstājās Valdis Dombrovskis.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika