Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 11 november 2015 - Brussel

14. Pakket "Europees semester" - jaarlijkse groeianalyse 2016 (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Pakket "Europees semester" - jaarlijkse groeianalyse 2016 (2015/2924(RSP))

Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Burkhard Balz, namens de PPE-Fractie, en Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Stanisław Ożóg, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Fabio De Masi, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Paulo Rangel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marisa Matias, Roberto Gualtieri, Anthea McIntyre, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Ernest Maragall, Patrick O'Flynn, Lorenzo Fontana, Konstantinos Papadakis, Markus Ferber, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Lucke, Elisa Ferreira, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sofia Ribeiro, Bernd Lucke, Antanas Guoga, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Pablo Zalba Bidegain, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Pervenche Berès, Richard Sulík en Miguel Viegas.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dariusz Rosati, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Alfred Sant, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Joachim Schuster, Matt Carthy, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Eva Paunova en Csaba Sógor.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sofia Ribeiro, Ana Gomes, Danuta Jazłowiecka, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Doru-Claudian Frunzulică en Kostas Chrysogonos.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid