Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 11. november 2015 - Bruselj

14. Sklep, sprejet glede svežnja o evropskem semestru, ki vključuje letni pregled rasti za leto 2016 (razprava)
CRE

Izjava Komisije: Sklep, sprejet glede svežnja o evropskem semestru, ki vključuje letni pregled rasti za leto 2016 (2015/2924(RSP))

Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorila sta Burkhard Balz v imenu skupine PPE in Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D.

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

Govorili so Stanisław Ożóg v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Fabio De Masi v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Paulo Rangel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Marisa Matias, Roberto Gualtieri, Anthea McIntyre, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Ernest Maragall, Patrick O'Flynn, Lorenzo Fontana, Konstantinos Papadakis, Markus Ferber, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernd Lucke, Elisa Ferreira, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sofia Ribeiro, Bernd Lucke, Antanas Guoga, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Pablo Zalba Bidegain, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Pervenche Berès, Richard Sulík in Miguel Viegas.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Dariusz Rosati, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Alfred Sant, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Joachim Schuster, Matt Carthy, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Eva Paunova in Csaba Sógor.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sofia Ribeiro, Ana Gomes, Danuta Jazłowiecka, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Doru-Claudian Frunzulică in Kostas Chrysogonos.

Govoril je Valdis Dombrovskis.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov