Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. lapkričio 11 d. - Briuselis

15. Būsimas Aviacijos dokumentų rinkinys (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pareiškimas : Būsimas Aviacijos dokumentų rinkinys (2015/2933(RSP))

Violeta Bulc (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Marian-Jean Marinescu PPE frakcijos vardu, Ismail Ertug S&D frakcijos vardu, Jacqueline Foster ECR frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tomasz Piotr Poręba, Pavel Telička, Nikolaos Chountis ir Markus Pieper.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: István Ujhelyi, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Daniel Dalton, Matthijs van Miltenburg, Georges Bach, Jens Nilsson, Dieter-Lebrecht Koch, Siôn Simon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Monika Flašíková Beňová, Agnes Jongerius ir Clare Moody.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Deirdre Clune, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Sofia Sakorafa ir Seán Kelly.

Kalbėjo Violeta Bulc.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Wim van de Camp, Marian-Jean Marinescu, Deirdre Clune, Georges Bach ir Markus Pieper PPE frakcijos vardu – dėl būsimo aviacijos srities dokumentų rinkinio (2015/2933(RSP)) (B8-1146/2015);

—   Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu – dėl būsimo aviacijos srities dokumentų rinkinio (2015/2933(RSP)) (B8-1147/2015);

—    Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu – dėl būsimo aviacijos srities dokumentų rinkinio (2015/2933(RSP)) (B8-1148/2015);

—   Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D'Amato ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – dėl būsimo aviacijos srities dokumentų rinkinio (2015/2933(RSP)) (B8-1149/2015);

—   Roberts Zīle ir Jacqueline Foster ECR frakcijos vardu – dėl būsimojo aviacijos dokumentų rinkinio (2015/2933(RSP)) (B8-1150/2015);

—   Curzio Maltese, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa ir Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu – dėl būsimo aviacijos srities dokumentų rinkinio (2015/2933(RSP)) (B8-1151/2015);

—   Ismail Ertug S&D frakcijos vardu – dėl būsimo aviacijos srities dokumentų rinkinio (2015/2933(RSP)) (B8-1152/2015).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 11 11 protokolo 16.2 punktas.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)

Teisinė informacija - Privatumo politika