Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 11. novembris - Brisele

15. Gaidāmā aviācijas tiesību aktu pakete (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Gaidāmā aviācijas tiesību aktu pakete (2015/2933(RSP)).

Violeta Bulc (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Marian-Jean Marinescu PPE grupas vārdā, Ismail Ertug S&D grupas vārdā, Jacqueline Foster ECR grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tomasz Piotr Poręba, Pavel Telička, Nikolaos Chountis un Markus Pieper.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās István Ujhelyi, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Daniel Dalton, Matthijs van Miltenburg, Georges Bach, Jens Nilsson, Dieter-Lebrecht Koch, Siôn Simon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Monika Flašíková Beňová, Agnes Jongerius un Clare Moody.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Deirdre Clune, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Sofia Sakorafa un Seán Kelly.

Uzstājās Violeta Bulc.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Wim van de Camp, Marian-Jean Marinescu, Deirdre Clune, Georges Bach un Markus Pieper PPE grupas vārdā - par gaidāmo aviācijas tiesību aktu paketi (2015/2933(RSP)) (B8-1146/2015);

—   Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā - par gaidāmo aviācijas tiesību aktu paketi (2015/2933(RSP)) (B8-1147/2015);

—   Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet un Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā - par gaidāmo aviācijas tiesību aktu paketi (2015/2933(RSP)) (B8-1148/2015);

—   Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D'Amato un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā - par gaidāmo aviācijas tiesību aktu paketi (2015/2933(RSP)) (B8-1149/2015);

—   Roberts Zīle un Jacqueline Foster ECR grupas vārdā - par gaidāmo aviācijas tiesību aktu paketi (2015/2933(RSP)) (B8-1150/2015);

—   Curzio Maltese, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa un Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā - par gaidāmo aviācijas tiesību aktu paketi (2015/2933(RSP)) (B8-1151/2015);

—   Ismail Ertug S&D grupas vārdā - par gaidāmo aviācijas tiesību aktu paketi (2015/2933(RSP)) (B8-1152/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.11.2015. protokola 16.2. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta līdz balsošanas laika sākumam.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika