Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0185(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0225/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0225/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/11/2015 - 16.1
CRE 11/11/2015 - 16.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0393

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 - Βρυξέλλες

16.1. Λύσεις διαλειτουργικότητας ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (ISA2) Η διαλειτουργικότητα ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα [COM(2014)0367 - C8-0037/2014- 2014/0185(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA-PROV(2015)0393)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0393)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου