Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2933(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1146/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0394

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 - Βρυξέλλες

16.2. Η μελλοντική δέσμη για τις αεροπορικές μεταφορές (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015 και B8-1152/2015 (2015/2933(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1146/2015

(αντικαθιστά τιςB8-1146/2015, B8-1148/2015 και B8-1152/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Wim van de Camp και Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE;

—   Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;

—   Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Matthijs van Miltenburg, Izaskun Bilbao Barandica και Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0394)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-1147/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015 και B8-1151/2015 καταπίπτουν.)

Παρέμβαση

Ο Curzio Maltese παρουσιάζει προφορική τροπολογία μετά την παράγραφο 17, η οποία δεν κρατείται, δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους προς αυτήν.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου