Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2933(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-1146/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0394

Notulen
Woensdag 11 november 2015 - Brussel

16.2. Toekomstig luchtvaartpakket (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015 en B8-1152/2015 (2015/2933(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1146/2015

(ter vervanging van B8-1146/2015, B8-1148/2015 en B8-1152/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Wim van de Camp en Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-Fractie;

—   Ismail Ertug, namens de S&D-Fractie;

—   Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Matthijs van Miltenburg, Izaskun Bilbao Barandica en Philippe De Backer, namens de ALDE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0394)

(Ontwerpresoluties B8-1147/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015 en B8-1151/2015 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Curzio Maltese, die een mondeling amendement ter invoeging na paragraaf 17 indiende, dat niet in aanmerking werd genomen omdat meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.

Juridische mededeling - Privacybeleid