Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 11. november 2015 - Brüssel

18. Nullmäära kasutamine (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Nullmäära kasutamine (2015/2916(RSP))

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Günther Oettinger (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Pilar del Castillo Vera fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, Kaja Kallas fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Paul Rübig, Andrejs Mamikins, Dita Charanzová, José Blanco López ja Marc Tarabella.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Miguel Viegas.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Nicolas Schmit.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika