Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 11. marraskuuta 2015 - Bryssel

18. Nollaverokannan soveltaminen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Nollaverokannan soveltaminen (2015/2916(RSP))

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Oettinger (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Pilar del Castillo Vera PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, Kaja Kallas ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Paul Rübig, Andrejs Mamikins, Dita Charanzová, José Blanco López ja Marc Tarabella.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Miguel Viegas.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Nicolas Schmit.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö