Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 11 november 2015 - Brussel

18. Praktijk van het nultarief (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Praktijk van het nultarief (2015/2916(RSP))

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en Günther Oettinger (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Pilar del Castillo Vera, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, Kaja Kallas, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Paul Rübig, Andrejs Mamikins, Dita Charanzová, José Blanco López en Marc Tarabella.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Miguel Viegas.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Nicolas Schmit.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid