Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 11 noiembrie 2015 - Bruxelles

18. Practicarea unor „costuri zero” (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Practicarea unor „costuri zero” (2015/2916(RSP))

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Günther Oettinger (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Pilar del Castillo Vera, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Vicky Ford, în numele Grupului ECR, Kaja Kallas, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Lampros Fountoulis, neafiliat, Paul Rübig, Andrejs Mamikins, Dita Charanzová, José Blanco López și Marc Tarabella.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Miguel Viegas.

Au intervenit: Günther Oettinger și Nicolas Schmit.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate