Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 11 november 2015 - Bryssel

18. Tillämpning av zero rating (avgiftsfri trafik) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Tillämpning av zero rating (avgiftsfri trafik) (2015/2916(RSP))

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Pilar del Castillo Vera för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Vicky Ford för ECR-gruppen, Kaja Kallas för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Paul Rübig, Andrejs Mamikins, Dita Charanzová, José Blanco López och Marc Tarabella.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Miguel Viegas.

Talare: Günther Oettinger och Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy