Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 11. november 2015 - Bruxelles

19. Finansiering af to nye EU-forvaltningsfonde (Trust Funds) for Syrien og Afrika og medlemsstaternes bidrag til disse fonde (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Finansiering af to nye EU-forvaltningsfonde (Trust Funds) for Syrien og Afrika og medlemsstaternes bidrag til disse fonde (2015/2915(RSP))

Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Indlæg af Reimer Böge for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, José Manuel Fernandes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Jens Geier, Stanisław Ożóg, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Nathan Gill, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Davor Ivo Stier, Isabelle Thomas, Notis Marias, Steven Woolfe, Mariya Gabriel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Enrique Guerrero Salom, Ulrike Trebesius, Lefteris Christoforou, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Steven Woolfe, Richard Howitt, Othmar Karas, Maria Spyraki og Siegfried Mureşan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas og Indrek Tarand.

Talere: Kristalina Georgieva og Nicolas Schmit.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik