Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 11. november 2015 - Brüssel

19. Kahe ELi uue usaldusfondi (Süüria jaoks ja Aafrika jaoks) rahastamine ja liikmesriikide rahaline osalus nendes fondides (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kahe ELi uue usaldusfondi (Süüria jaoks ja Aafrika jaoks) rahastamine ja liikmesriikide rahaline osalus nendes fondides (2015/2915(RSP))

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Reimer Böge fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Manuel Fernandes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Jens Geier, Stanisław Ożóg, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Nathan Gill, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Davor Ivo Stier, Isabelle Thomas, Notis Marias, Steven Woolfe, Mariya Gabriel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Enrique Guerrero Salom, Ulrike Trebesius, Lefteris Christoforou, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Steven Woolfe, Richard Howitt, Othmar Karas, Maria Spyraki ja Siegfried Mureşan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas ja Indrek Tarand.

Sõna võtsid Kristalina Georgieva ja Nicolas Schmit.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika