Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 11. marraskuuta 2015 - Bryssel

19. Kahden uuden, Syyriaa ja Afrikkaa koskevan unionin erityisrahaston rahoitus ja jäsenvaltioiden rahoitusosuudet niihin (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kahden uuden, Syyriaa ja Afrikkaa koskevan unionin erityisrahaston rahoitus ja jäsenvaltioiden rahoitusosuudet niihin (2015/2915(RSP))

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Reimer Böge Reimer Böge PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, José Manuel Fernandes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Jens Geier, Stanisław Ożóg, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Nathan Gill, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Davor Ivo Stier, Isabelle Thomas, Notis Marias, Steven Woolfe, Mariya Gabriel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Enrique Guerrero Salom, Ulrike Trebesius, Lefteris Christoforou, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Steven Woolfe, Richard Howitt, Othmar Karas, Maria Spyraki ja Siegfried Mureşan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas ja Indrek Tarand.

Puheenvuorot: Kristalina Georgieva ja Nicolas Schmit.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö