Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. november 11., Szerda - Brüsszel

19. A Szíriát és Afrikát érintő két új uniós alap finanszírozása és a tagállamok hozzájárulása ezen alapokhoz (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Szíriát és Afrikát érintő két új uniós alap finanszírozása és a tagállamok hozzájárulása ezen alapokhoz (2015/2915(RSP))

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Krisztalina Georgieva (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Reimer Böge, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: Eider Gardiazabal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Balczó Zoltán, független, José Manuel Fernandes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Jens Geier, Stanisław Ożóg, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Nathan Gill, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Davor Ivo Stier, Isabelle Thomas, Notis Marias, Steven Woolfe, Mariya Gabriel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Enrique Guerrero Salom, Ulrike Trebesius, Lefteris Christoforou, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Steven Woolfe, Richard Howitt, Othmar Karas, Maria Spyraki és Siegfried Mureşan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas és Indrek Tarand.

Felszólal: Kristalina Georgieva és Nicolas Schmit.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat