Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. lapkričio 11 d. - Briuselis

19. Dviejų naujų ES patikos fondų, skirtų Sirijai ir Afrikai, finansavimas ir valstybių narių įnašai į šiuos fondus (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Dviejų naujų ES patikos fondų, skirtų Sirijai ir Afrikai, finansavimas ir valstybių narių įnašai į šiuos fondus (2015/2915(RSP))

Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Reimer Böge PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Zoltán Balczó, José Manuel Fernandes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Jens Geier, Stanisław Ożóg, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Nathan Gill, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Davor Ivo Stier, Isabelle Thomas, Notis Marias, Steven Woolfe, Mariya Gabriel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Enrique Guerrero Salom, Ulrike Trebesius, Lefteris Christoforou (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Steven Woolfe), Richard Howitt, Othmar Karas, Maria Spyraki ir Siegfried Mureşan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas ir Indrek Tarand.

Kalbėjo: Kristalina Georgieva ir Nicolas Schmit.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika