Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 11. novembris - Brisele

19. Divu jaunu Sīrijai un Āfrikai paredzētu ES trasta fondu finansēšana un dalībvalstu ieguldījums šajos fondos (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: Divu jaunu Sīrijai un Āfrikai paredzētu ES trasta fondu finansēšana un dalībvalstu ieguldījums šajos fondos (2015/2915(RSP)).

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Reimer Böge PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, José Manuel Fernandes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Jens Geier, Stanisław Ożóg, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Nathan Gill, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Davor Ivo Stier, Isabelle Thomas, Notis Marias, Steven Woolfe, Mariya Gabriel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Enrique Guerrero Salom, Ulrike Trebesius, Lefteris Christoforou, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Steven Woolfe, Richard Howitt, Othmar Karas, Maria Spyraki un Siegfried Mureşan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas un Indrek Tarand.

Uzstājās Kristalina Georgieva un Nicolas Schmit.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika