Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 11 noiembrie 2015 - Bruxelles

19. Finanțarea a două noi fonduri fiduciare ale UE pentru Siria și Africa și contribuția statelor membre la aceste fonduri (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Finanțarea a două noi fonduri fiduciare ale UE pentru Siria și Africa și contribuția statelor membre la aceste fonduri (2015/2915(RSP))

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Kristalina Georgieva (vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

A intervenit Reimer Böge, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, José Manuel Fernandes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Jens Geier, Stanisław Ożóg, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Nathan Gill, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Davor Ivo Stier, Isabelle Thomas, Notis Marias, Steven Woolfe, Mariya Gabriel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Enrique Guerrero Salom, Ulrike Trebesius, Lefteris Christoforou, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Steven Woolfe, Richard Howitt, Othmar Karas, Maria Spyraki și Siegfried Mureşan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas și Indrek Tarand.

Au intervenit: Kristalina Georgieva și Nicolas Schmit.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate