Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. novembra 2015 - Brusel

19. Financovanie dvoch nových trustových fondov EÚ pre Sýriu a Afriku a príspevky členských štátov do týchto fondov (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Financovanie dvoch nových trustových fondov EÚ pre Sýriu a Afriku a príspevky členských štátov do týchto fondov (2015/2915(RSP))

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) a Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Reimer Böge v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, José Manuel Fernandes, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Jens Geier, Stanisław Ożóg, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Nathan Gill, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Davor Ivo Stier, Isabelle Thomas, Notis Marias, Steven Woolfe, Mariya Gabriel, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Enrique Guerrero Salom, Ulrike Trebesius, Lefteris Christoforou, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, Richard Howitt, Othmar Karas, Maria Spyraki a Siegfried Mureşan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas a Indrek Tarand.

Vystúpili: Kristalina Georgieva a Nicolas Schmit.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia