Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 11 ноември 2015 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на политическите групи
 6.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 7.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 8.Внесени документи
 9.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 11.Петиции
 12.Решения относно някои документи
 13.Ред на работа
 14.Пакет, свързан с европейския семестър - годишен обзор на растежа за 2016 г. (разискване)
 15.Бъдещият пакет от мерки в областта на въздухоплаването (разискване)
 16.Време за гласуване
  16.1.Решенията за оперативна съвместимост като средство за модернизиране на обществения сектор ***I (гласуване)
  16.2.Бъдещият пакет от мерки в областта на въздухоплаването (гласуване)
  16.3.Реформа на избирателното право в ЕС (гласуване)
 17.Поправки на вот и намерения за гласуване
 18.Практиката на безплатно предоставяне на данни (Zero rating) (разискване)
 19.Финансиране на два нови доверителни фонда на ЕС за Сирия и Африка и вноски на държавите членки в тези фондове (разискване)
 20.Целите на предходните програми „Дафне“ в контекста на новата програма „Права, равенство и гражданство“ (разискване)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Обяснениe на вот
 23.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 24.График на следващите заседания
 25.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (223 kb) Списък на присъствалите (59 kb)    Поименни гласувания (2850 kb) 
 
Протокол (238 kb) Списък на присъствалите (36 kb) Резултати от различните гласувания (35 kb) Поименни гласувания (161 kb) 
 
Протокол (284 kb) Списък на присъствалите (70 kb) Резултати от различните гласувания (643 kb) Поименни гласувания (2807 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност