Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 11. november 2015 - Bruxelles
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.De politiske gruppers sammensætning
 6.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 7.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 8.Modtagne dokumenter
 9.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 11.Andragender
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 13.Arbejdsplan
 14.Pakken med det europæiske semester - Den årlige vækstundersøgelse for 2016 (forhandling)
 15.Den fremtidige luftfartspakke (forhandling)
 16.Afstemningstid
  
16.1.Interoperabilitetsløsninger som et middel til at modernisere den offentlige sektor ***I (afstemning)
  
16.2.Den fremtidige luftfartspakke (afstemning)
  
16.3.Reform af valgloven i Den Europæiske Union (afstemning)
 17.Stemmerettelser og -intentioner
 18.Praksis med nulsats (forhandling)
 19.Finansiering af to nye EU-forvaltningsfonde (Trust Funds) for Syrien og Afrika og medlemsstaternes bidrag til disse fonde (forhandling)
 20.Målsætningerne for de tidligere Daphne-programmer inden for rammerne af det nye program for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab (forhandling)
 21.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 22.Stemmeforklaringer
 23.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 24.Tidspunkt for næste mødeperiode
 25.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (191 kb) Tilstedeværelsesliste (58 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2850 kb) 
 
Protokol (197 kb) Tilstedeværelsesliste (36 kb) Afstemningsresultater (33 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (160 kb) 
 
Protokol (259 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (431 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2704 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik