Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 11 november 2015 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling fracties
 6.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 7.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 8.Ingekomen stukken
 9.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Verzoekschriften
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Pakket "Europees semester" - jaarlijkse groeianalyse 2016 (debat)
 15.Toekomstig luchtvaartpakket (debat)
 16.Stemmingen
  16.1.Interoperabiliteitsoplossingen als middel om de overheidssector te moderniseren ***I (stemming)
  16.2.Toekomstig luchtvaartpakket (stemming)
  16.3.Hervorming van de kieswet van de EU (stemming)
 17.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 18.Praktijk van het nultarief (debat)
 19.Financiering van twee nieuwe EU-trustfondsen voor Syrië en Afrika en bijdragen van de lidstaten aan deze fondsen (debat)
 20.Doelstellingen van de voorgaande Daphne-programma's in het kader van het nieuwe programma "Rechten, gelijkheid en burgerschap" (debat)
 21.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Stemverklaringen
 23.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 24.Rooster van de volgende vergaderingen
 25.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (196 kb) Presentielijst (58 kb)    Hoofdelijke stemming (2850 kb) 
 
Notulen (199 kb) Presentielijst (36 kb) Uitslag van de stemming (32 kb) Hoofdelijke stemming (160 kb) 
 
Notulen (262 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (429 kb) Hoofdelijke stemming (2703 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid