Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 11 listopada 2015 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład grup politycznych
 6.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 7.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 8.Składanie dokumentów
 9.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Petycje
 12.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 13.Porządek obrad
 14.Pakiet związany z europejskim semestrem - roczna analiza wzrostu gospodarczego 2016 (debata)
 15.Przyszły pakiet lotniczy (debata)
 16.Głosowanie
  
16.1.Rozwiązania interoperacyjne jako środek modernizacji sektora publicznego ***I (głosowanie)
  
16.2.Przyszły pakiet lotniczy (głosowanie)
  
16.3.Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej (głosowanie)
 17.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 18.Praktyka zerowego ratingu (debata)
 19.Finansowanie dwóch nowych funduszy powierniczych UE na rzeczy Syrii i Afryki oraz wkład państw członkowskich w te fundusze (debata)
 20.Cele poprzednich programów Daphne w ramach nowego programu „Prawa, równość i obywatelstwo” (debata)
 21.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 22.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 23.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 24.Kalendarz następnych posiedzeń
 25.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (197 kb) Lista obecności (58 kb)    Wyniki głosowań imiennych (2850 kb) 
 
Protokół (235 kb) Lista obecności (36 kb) Wyniki głosowania (34 kb) Wyniki głosowań imiennych (165 kb) 
 
Protokół (265 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (620 kb) Wyniki głosowań imiennych (2703 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności