Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 11. novembra 2015 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie politických skupín
 6.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 7.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 8.Predloženie dokumentov
 9.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 11.Petície
 12.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 13.Program práce
 14.Balík opatrení v rámci európskeho semestra – ročný prieskum rastu na rok 2016 (rozprava)
 15.Budúci balík opatrení v oblasti leteckej dopravy (rozprava)
 16.Hlasovanie
  
16.1.Riešenia interoperability ako prostriedok modernizácie verejného sektora ***I (hlasovanie)
  
16.2.Budúci balík opatrení v oblasti leteckej dopravy (hlasovanie)
  
16.3.Reforma volebného zákona EÚ (hlasovanie)
 17.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 18.Uplatňovanie nulovej sadzby (rozprava)
 19.Financovanie dvoch nových trustových fondov EÚ pre Sýriu a Afriku a príspevky členských štátov do týchto fondov (rozprava)
 20.Ciele predchádzajúcich programov Daphne v súvislosti s novým programom v oblasti práv, rovnosti a občianstva (rozprava)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Vysvetlenia hlasovania
 23.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 24.Termíny nasledujúcich rokovaní
 25.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (194 kb) Prezenčná listina (58 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (2850 kb) 
 
Zápisnica (229 kb) Prezenčná listina (36 kb) Výsledky hlasovania (34 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (163 kb) 
 
Zápisnica (264 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (610 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2774 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia