Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 11. november 2015 - Bruselj
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjave predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Sestava Parlamenta
 5.Članstvo v političnih skupinah
 6.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 7.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 8.Predložitev dokumentov
 9.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 10.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 11.Peticije
 12.Sklepi o določenih dokumentih
 13.Razpored dela
 14.Sklep, sprejet glede svežnja o evropskem semestru, ki vključuje letni pregled rasti za leto 2016 (razprava)
 15.Prihodnji letalski sveženj (razprava)
 16.Čas glasovanja
  16.1.Interoperabilnostne rešitve kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja ***I (glasovanje)
  16.2.Prihodnji letalski sveženj (glasovanje)
  16.3.Reforma volilne zakonodaje Evropske unije (glasovanje)
 17.Popravki in namere glasovanja
 18.Praksa ničelne stopnje (razprava)
 19.Financiranje dveh novih skrbniških skladov EU za Sirijo in Afriko ter prispevki držav članic v ta sklada (razprava)
 20.Cilji predhodnih programov Daphne v okviru novega programa za pravice, enakost in državljanstvo (razprava)
 21.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 22.Obrazložitve glasovanja
 23.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 24.Datum naslednjih sej
 25.Prekinitev zasedanja
 Seznam navzočih
Zapisnik (192 kb)  Seznam navzočih (58 kb)
 
Zapisnik (224 kb)  Seznam navzočih (36 kb)  Izidi glasovanja (33 kb)  Poimensko glasovanje (158 kb)
 
Zapisnik (253 kb)  Seznam navzočih (63 kb)  Izidi glasovanja (597 kb)  Poimensko glasovanje (2764 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov