Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 11 november 2015 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 7.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 8.Inkomna dokument
 9.Avtalstexter översända av rådet
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Framställningar
 12.Beslut om vissa dokument
 13.Arbetsplan
 14.Paketet med den europeiska planeringsterminen - den årliga tillväxtöversikten för 2016 (debatt)
 15.Det framtida luftfartspaketet (debatt)
 16.Omröstning
  
16.1.Interoperabilitet som ett sätt att modernisera den offentliga sektorn ***I (omröstning)
  
16.2.Det framtida luftfartspaketet (omröstning)
  
16.3.Reform av vallagen i EU (omröstning)
 17.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 18.Tillämpning av zero rating (avgiftsfri trafik) (debatt)
 19.Finansiering av två nya EU-förvaltningsfonder för Syrien och Afrika och medlemsstaternas bidrag till dessa fonder (debatt)
 20.Hur målen för de tidigare Daphne-programmen eftersträvas inom ramen för det nya programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (debatt)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Röstförklaringar
 23.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 24.Datum för nästa sammanträdesperiod
 25.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (195 kb) Närvarolista (58 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (2850 kb) 
 
Protokoll (196 kb) Närvarolista (36 kb) Omröstningsresultat (33 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (158 kb) 
 
Protokoll (257 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (429 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2710 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy