Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 277kWORD 243k
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 6.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 7.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 8.Κατάθεση εγγράφων
 9.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 10.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 11.Αναφορές
 12.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Δέσμη μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου - Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2016 (συζήτηση)
 15.Η μελλοντική δέσμη για τις αεροπορικές μεταφορές (συζήτηση)
 16.Ώρα των ψηφοφοριών
  
16.1.Λύσεις διαλειτουργικότητας ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα ***I (ψηφοφορία)
  
16.2.Η μελλοντική δέσμη για τις αεροπορικές μεταφορές (ψηφοφορία)
  
16.3.Η αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
 17.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 18.Πρακτική μηδενικού συντελεστή (συζήτηση)
 19.Χρηματοδότηση δύο νέων καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ για την Συρία και την Αφρική και συνεισφορές των κρατών μελών σε αυτά τα ταμεία (συζήτηση)
 20.Στόχοι των προηγούμενων προγραμμάτων Daphne στο πλαίσιο του νέου προγράμματος για τα δικαιώματα, την ισότητα και την ιθαγένεια (συζήτηση)
 21.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 22.Αιτιολογήσεις ψήφου
 23.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 24.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 25.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.00.


2. Δηλώσεις της Προεδρίας

Η Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με την πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε τη νύχτα της 30ης προς την 31η Οκτωβρίου 2015 σε νυκτερινό κέντρο του Βουκουρεστίου, προκαλώντας το θάνατο πολλών ατόμων, και εκφράζει τα συλλυπητήρια του του Σώματος στις οικογένειες των θυμάτων.

Η Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με την πτώση ενός ρωσικού αεροπλάνου στις 31 Οκτωβρίου 2015 στο Σινά, με αποτέλεσμα τον θάνατο 224 ατόμων, και εκφράζει τα συλλυπητήρια του του Σώματος στις οικογένειες των θυμάτων.

Παρεμβαίνει ο Victor Negrescu.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Παρεμβαίνει ο Udo Bullmann, ο οποίος ζητεί το Σώμα να αποτείσει φόρο τιμής κατά τη διάρκεια της προσεχούς περιόδου συνόδου στον πρώην Καγκελάριο της Γερμανίας Helmut Schmidt, που απεβίωσε την χθεσινή ημέρα.

°
° ° °

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Guy Verhofstadt σχετικά με την πρόσκληση που διαβιβάσθηκε στον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου David Cameron προκειμένου να έλθει στο Κοινοβούλιο (η Πρόεδρος το λαμβάνει υπό σημείωση).

Παρεμβαίνει ο Marcel de Graaff, ο οποίος εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η παρούσα περίοδος συνόδου πραγματοποιείται την ημέρα της επετείου του τέλους του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και ζητεί το Σώμα να αποτείσει φόρο τιμής στα θύματα αυτής της σύγκρουσης (η Πρόεδρος το λαμβάνει υπό σημείωση).

Η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινήσεις σχετικά με τη διοργάνωση του βραβείου LUX. Παρεμβαίνει η Silvia Costa (πρόεδρος της επιτροπής CULT).


4. Σύνθεση του Σώματος

Οι Pablo Iglesias και Fernando Maura Barandiarán γνωστοποίησαν γραπτώς την παραίτησή τους από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ισχύ από τις 28 Οκτωβρίου και 25 Νοεμβρίου 2015 αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3 του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας των ως άνω βουλευτών με ισχύ από τις 28 Οκτωβρίου και 25 Νοεμβρίου 2015 αντίστοιχα, και ενημερώνει την αρμόδια εθνική αρχή.


5. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Aymeric Chauprade δεν είναι πλέον μέλος της ομάδας ENF και εδρεύει στους μη εγγεγραμμένους βουλευτές από τις 10 Νοεμβρίου 2015.


6. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Απόφαση της Επιτροπής για τις απαιτήσεις ασφάλειας στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα για κεριά, βάσεις, δοχεία και εξαρτήματα κεριών σύμφωνα με την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (D025025/08 - 2015/2947(RPS) - προθεσμία: 30 Ιανουαρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αλκαλοειδών τροπανίου σε ορισμένες μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά για βρέφη και μικρά παιδιά (D038228/07 - 2015/2949(RPS) - προθεσμία: 6 Φεβρουαρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 333/2007 όσον αφορά την ανάλυση για το ανόργανο αρσενικό, τον μόλυβδο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες και ορισμένα κριτήρια επίδοσης της ανάλυσης (D040232/03 - 2015/2941(RPS) - προθεσμία: 5 Φεβρουαρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 579/2014 για την παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θαλάσσια μεταφορά υγρών ελαίων και λιπών (D040235/03 - 2015/2943(RPS) - προθεσμία: 5 Φεβρουαρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών (D041153/03 - 2015/2951(RPS) - προθεσμία: 6 Φεβρουαρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση εκχυλισμάτων δεντρολίβανου (Ε 392) σε λιπαρές ύλες για επάλειψη (D041398/02 - 2015/2942(RPS) - προθεσμία: 5 Ιανουαρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αφαίρεση ορισμένων αρτυματικών υλών από τον ενωσιακό κατάλογο (D041446/02 - 2015/2934(RPS) - προθεσμία: 29 Ιανουαρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη της γ-γλουταμυλο-βαλυλο-γλυκίνης στον ενωσιακό κατάλογο αρτυματικών υλών (D041448/02 - 2015/2948(RPS) - προθεσμία: 30 Δεκεμβρίου 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών ametoctradin, chlorothalonil, diphenylamine, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamocarb, prothioconazole, thiacloprid και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D041453/02 - 2015/2950(RPS) - προθεσμία: 6 Ιανουαρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες αρτυματικές ύλες (D041458/02 - 2015/2937(RPS) - προθεσμία: 31 Δεκεμβρίου 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet και tolclofos-methyl μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D041471/02 - 2015/2938(RPS) - προθεσμία: 31 Δεκεμβρίου 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (D041927/02 - 2015/2944(RPS) - προθεσμία: 4 Δεκεμβρίου 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: INTA

- Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (D041934/02 - 2015/2945(RPS) - προθεσμία: 4 Δεκεμβρίου 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: INTA

- Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (D041941/02 - 2015/2946(RPS) - προθεσμία: 4 Δεκεμβρίου 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO


7. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό των γενικών όρων λειτουργίας των σωμάτων εποπτών (C(2015)6999 – 2015/2919(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Οκτωβρίου 2015 κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής.

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συνετή αποτίμηση βάσει του άρθρου 105 παράγραφος 4 (C(2015)7245 - 2015/2929(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 26 Οκτωβρίου 2015 κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής.

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 110/2014 σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2015)07554 - 2015/2940(DEA))
Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 30 Οκτώβριος 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: BUDG, CONT

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της 29ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (C(2015)07555 - 2015/2939(DEA))
Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 30 Οκτώβριος 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: BUDG, CONT


8. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτόκολλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (COM(2015)0395 - 11798/2015 - C8-0320/2015 - 2015/0175(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI, LIBE, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επιτροπής της σύμβασης για τη διατήρηση του τόνου Νοτίου Ημισφαιρίου (CCSBT) με σκοπό την εκ μέρους της Ένωσης απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στη διευρυμένη επιτροπή της σύμβασης για τη διατήρηση του τόνου Νοτίου Ημισφαιρίου (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλιου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου, αφετέρου (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από την Ιρλανδία– EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από τη Φινλανδία – EGF/2015/005 FI/Computer Programming) (COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 38/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0083/2015 - C8-0319/2015 - 2015/2288(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 34/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0084/2015 - C8-0321/2015 - 2015/2289(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 31/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0085/2015 - C8-0322/2015 - 2015/2290(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 9/2015 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0086/2015 - C8-0324/2015 - 2015/2291(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 10/2015 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0087/2015 - C8-0325/2015 - 2015/2292(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 11/2015 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0088/2015 - C8-0326/2015 - 2015/2293(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 12/2015 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0089/2015 - C8-0327/2015 - 2015/2294(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων 4/2015 - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (N8-0090/2015 - C8-0330/2015 - 2015/2296(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 36/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0091/2015 - C8-0331/2015 - 2015/2297(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 39/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0092/2015 - C8-0333/2015 - 2015/2299(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση θέσπισης μόνιμης παρουσίας της ΕΕ στην Σομαλία – ΕΥΕΔ (Άρθρο 203) (N8-0093/2015 - C8-0334/2015 - 2015/2300(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

AFET

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (ISA2) Η διαλειτουργικότητα ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται στο εμπόριο και τις εισαγωγές στην Ένωση ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Michel Dantin (A8-0288/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1236/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Ole Christensen (A8-0294/2015)

3) από τους βουλευτές, τις προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη πρωτοβουλιών κατά της σπατάλης τροφίμων (B8-1061/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη βομβιστική επίθεση κατά νοσοκομείου των «Γιατρών χωρίς σύνορα» στην Κουντούζ (B8-1062/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή ενός προγράμματος επαναπατρισμού για τους μετανάστες που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής σε κράτη μέλη της ΕΕ (B8-1063/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή ενός επικαιροποιημένου κανονιστικού συστήματος που θα τροποποιεί την συμφωνία του ασφαλούς λιμένος μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ (B8-1064/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία της ευρωπαϊκής υποθαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς (B8-1065/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ευθύνη της Επιτροπής όσον αφορά την παραβίαση της οδηγίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (B8-1066/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto, Dominique Martin και Joëlle Mélin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (B8-1067/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πρόταση που αφορά την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών σε ενωσιακό επίπεδο για την κατάταξη των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων (B8-1068/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την στήριξη των οικογενειών των νέων Ευρωπαίων που αναχώρησαν για τη Συρία ή το Ιράκ ως μαχητές του ISIS (B8-1069/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έρευνα για την εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση αιχμαλώτων σε ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA (B8-1070/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα υπολείμματα επεξεργασίας εσπεριδοειδών (B8-1072/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των κοριτσιών στην Ευρώπη και στον κόσμο (B8-1073/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων υπέρ της θεραπευτικής ιδιότητας των κατοικιδίων (pet-therapy) (B8-1074/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις προτάσεις του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (B8-1081/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το λόμπυ της καπνοβιομηχανίας (B8-1082/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της ζώνης του ευρώ (B8-1083/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κυκλική γεωργία (B8-1084/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υποστήριξη των πρωτοβουλιών για τη μείωση των εκπομπών (B8-1085/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα (B8-1086/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση μελέτης και ταμείου έρευνας για τη θεραπεία του HIV/AIDS (B8-1087/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς (B8-1088/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αποκαλούμενη «υποβοηθούμενη αυτοκτονία» (B8-1090/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Συρία: ο προσανατολισμός υπέρ του συντονισμού των ρωσικών και αμερικανικών επιχειρήσεων και η ανάγκη να διαδραματίσει η ΕΕ τον δικό της ρόλο (B8-1091/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παρουσία μηχανισμού επίλυσης διαφορών επενδυτή-κράτους (ISDS) στην συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-1095/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον κίνδυνο προσβολής από τον ιό Έμπολα (B8-1096/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Renata Briano, Nicola Caputo και Ricardo Serrão Santos. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναθεώρηση του συστήματος των ποσοστώσεων του ερυθρού τόνου (B8-1097/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον καρκίνο των ωοθηκών (B8-1098/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI


9. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

—   πρακτικό διόρθωσης στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός και της Ουκρανίας αφετέρου, που υπεγράφη στις 21 Μαρτίου 2014 και στις 27 Ιουνίου 2014 στις Βρυξέλλες·

—   πρακτικό διόρθωσης στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός και της Γεωργίας αφετέρου·

—   πρακτικό διόρθωσης στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας αφετέρου, που υπεγράφη στις 27 Ιουνίου 2014 στις Βρυξέλλες·

—   τροποποιητικό πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβοουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις·

—   πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

—   πρωτόκολλο τροποποίησης της συμφωνίας κοινού αεροπορικού΄χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, καιτ ης Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

—   δεύτερο πρακτικό διόρθωσης αβλεψιών της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών Cariforum, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου.


10. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Κατατέθηκε η ακόλουθη ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000100/2015) που κατέθεσε η Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Με ποιον τρόπο επιδιώκονται οι στόχοι των προηγούμενων προγραμμάτων Daphne στο πλαίσιο του νέου προγράμματος για τα δικαιώματα, την ισότητα και την ιθαγένεια (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015).


11. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 5 Νοεμβρίου 2015

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 2715/2014)·(*) (αριθ. 0961/2015)·(*) (αριθ. 0962/2015)·(*) (αριθ. 0963/2015)·(*) (αριθ. 0964/2015)·Darlan Paulo Basso Andrighetto Junior (αριθ. 0965/2015)·(*) (αριθ. 0966/2015)·(*) (αριθ. 0967/2015)·(*) (αριθ. 0968/2015)·(*) (αριθ. 0969/2015)·(*) (αριθ. 0970/2015)·(*) (αριθ. 0971/2015)·(*) (αριθ. 0972/2015)·(*) (αριθ. 0973/2015)·Reiner Streich (αριθ. 0974/2015)·(*) (αριθ. 0975/2015)·(*) (αριθ. 0976/2015)·(*) (αριθ. 0977/2015)·(*) (αριθ. 0978/2015)·Flora Hansen (αριθ. 0979/2015)·Horst Murken (αριθ. 0980/2015)·(*) (αριθ. 0981/2015)·(*) (αριθ. 0982/2015)·Joseph-Christos Kondylakis (αριθ. 0983/2015)·(*) (αριθ. 0984/2015)·(*) (αριθ. 0985/2015)·(*) (αριθ. 0986/2015)·(*) (αριθ. 0987/2015)·(*) (αριθ. 0988/2015)·(*) (αριθ. 0989/2015)·Joel Batila (αριθ. 0990/2015)·Jacqueline Smith Nichols (αριθ. 0991/2015)·(*) (αριθ. 0992/2015)·(*) (αριθ. 0993/2015)·(*) (αριθ. 0994/2015)·(*) (αριθ. 0995/2015)·(*) (αριθ. 0996/2015)·(*) (αριθ. 0997/2015)·Jan-Erik Hansen (αριθ. 0998/2015)·(*) (αριθ. 0999/2015)·Jens Holste (αριθ. 1000/2015)·Flavio Miccono (αριθ. 1001/2015)·(*) (αριθ. 1002/2015)·(*) (αριθ. 1003/2015)·(*) (αριθ. 1004/2015)·(*) (αριθ. 1005/2015)·Marco Amato Di Marco (αριθ. 1006/2015)·(*) (αριθ. 1007/2015)·(*) (αριθ. 1008/2015)· Mihai Ionuț Petre (αριθ. 1009/2015)·Jerzy Wicher (αριθ. 1010/2015)·(*) (αριθ. 1011/2015)·(*) (αριθ. 1012/2015)·(*) (αριθ. 1013/2015)·(*) (αριθ. 1014/2015)·(*) (αριθ. 1015/2015)·(*) (αριθ. 1016/2015)·Marco Bava (αριθ. 1017/2015)·(*) (αριθ. 1018/2015)·(*) (αριθ. 1019/2015)·(*) (αριθ. 1020/2015)·Hadjadji Sarah (αριθ. 1021/2015)·(*) (αριθ. 1022/2015)·Alejandro Nicolás Romero Chamorro (αριθ. 1023/2015)·(*) (αριθ. 1024/2015)·Pablo Mayo Sanz (αριθ. 1025/2015)·(*) (αριθ. 1026/2015)·(*) (αριθ. 1027/2015)·(*) (αριθ. 1028/2015)·(*) (αριθ. 1029/2015)·(*) (αριθ. 1030/2015)·Iwona Hartwich (αριθ. 1031/2015)·Marco Bava (αριθ. 1032/2015)·(*) (αριθ. 1033/2015)·(*) (αριθ. 1034/2015)·(*) (αριθ. 1035/2015)·Marco Bava (αριθ. 1036/2015)·Christos Taklis (αριθ. 1037/2015)·(*) (αριθ. 1038/2015)·(*) (αριθ. 1039/2015)·Remo Pulcini (αριθ. 1040/2015)·(*) (αριθ. 1041/2015)·Priscilla Tollini (αριθ. 1042/2015)·(*) (αριθ. 1043/2015)·Marco Bava (αριθ. 1044/2015)·Marco Bava (αριθ. 1045/2015)·Marco Bava (αριθ. 1046/2015)·Marco Bava (αριθ. 1047/2015)·(*) (αριθ. 1048/2015)·(*) (αριθ. 1049/2015)·Monica Ravalico (αριθ. 1050/2015)·(*) (αριθ. 1051/2015)·Hani Al-anasi (αριθ. 1052/2015)·(*) (αριθ. 1053/2015)·(*) (αριθ. 1054/2015)·Pavel Pešan (αριθ. 1055/2015)·Colonello Arianna(αριθ. 1056/2015)·(*) (αριθ. 1057/2015)·(*) (αριθ. 1058/2015).

Ο Πρόεδρος διαβίβασε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 13 του Κανονισμού, στις 5 Νοεμβρίου 2015 στην αρμόδια επιτροπή αναφορά η οποία ελήφθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απεστάλη από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαβιούν ή δεν έχουν έδρα τους σε κράτος μέλος.


12. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές / Παραπομπή στις επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής CPRD του ΟΗΕ (2015/2258(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : EMPL
γνωμοδότηση: FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE


13. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της περιόδου συνόδου του Νοεμβρίου I 2015 (PE 571.350/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Τετάρτη

Αίτηση της ομάδς ECR με σκοπό να αναβληθούν για την περίοδο συνόδου του Νοεμβρίου II οι συζητήσεις σχετικά με τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την "Πρακτική μηδενικού συντελεστή" (σημείο 10 του PDOJ), και να αντικατασταθούν από τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά το "Συμβούλιο "Ανταγωνιστικότητα" της 9ης Νοεμβρίου σχετικά με τη χαλυβουργία".

Παρεμβαίνουν οι Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος αιτιολογεί την αίτηση και ζητεί να τεθεί σε ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, Νότης Μαριάς, υπερ της αίτησης, και Enrique Guerrero Salom, κατά αυτής.

Με ΗΚ (112 υπέρ, 301 κατά, 5 αποχές), το Κοινοβούλιο απορρίπτει την αίτηση.

Κατόπιν συμφωνίας με τις πολιτικές ομάδες, ο τίτλος του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης τροποποιείται ως ακολούθως: "Δήλωση της Επιτροπής – Σύνολο μέτρων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου – Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2016".

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


14. Δέσμη μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου - Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2016 (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Δέσμη μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου - Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2016 (2015/2924(RSP))

Ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Burkhard Balz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Paulo Rangel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Marisa Matias, Roberto Gualtieri, Anthea McIntyre, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Ernest Maragall, Patrick O'Flynn, Lorenzo Fontana, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Markus Ferber, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Lucke, Elisa Ferreira, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sofia Ribeiro, Bernd Lucke, Antanas Guoga, Δημήτριος Παπαδημούλης, David Coburn, Gilles Lebreton, Ελευθέριος Συναδινός, Pablo Zalba Bidegain, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Pervenche Berès, Richard Sulík και Miguel Viegas.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Dariusz Rosati, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Alfred Sant, Νότης Μαριάς, Miguel Urbán Crespo, Joachim Schuster, Matt Carthy, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Gunnar Hökmark, Κώστας Μαυρίδης, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Eva Paunova και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sofia Ribeiro, Ana Gomes, Danuta Jazłowiecka, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Νεοκλής Συλικιώτης, Seán Kelly, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Μαρία Σπυράκη, Doru-Claudian Frunzulică και Κώστας Χρυσόγονος.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis.

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Η μελλοντική δέσμη για τις αεροπορικές μεταφορές (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής : Η μελλοντική δέσμη για τις αεροπορικές μεταφορές (2015/2933(RSP))

Η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jacqueline Foster, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tomasz Piotr Poręba, Pavel Telička, Νικόλαος Χουντής και Markus Pieper.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι István Ujhelyi, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Daniel Dalton, Matthijs van Miltenburg, Georges Bach, Jens Nilsson, Dieter-Lebrecht Koch, Siôn Simon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Monika Flašíková Beňová, Agnes Jongerius και Clare Moody.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Deirdre Clune, Νότης Μαριάς, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Σοφία Σακοράφα και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Wim van de Camp, Marian-Jean Marinescu, Deirdre Clune, Georges Bach και Markus Pieper, εξ ονόματος της Ομάδας PPE σχετικά με τη μελλοντική δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές (2015/2933(RSP)) (B8-1146/2015

—   Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη μελλοντική δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές 2015/2933(RSP) (B8-1147/2015

—    Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη μελλοντική δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές (2015/2933(RSP)) (B8-1148/2015

—   Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D'Amato και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη μελλοντική δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές (2015/2933(RSP)) (B8-1149/2015

—   Roberts Zīle και Jacqueline Foster, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη μελλοντική δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές (2015/2933(RSP)) (B8-1150/2015

—   Curzio Maltese, Στέλιος Κούλογλου, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα και Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη μελλοντική δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές (2015/2933(RSP)) (B8-1151/2015

—   Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη μελλοντική δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές (2015/2933(RSP)) (B8-1152/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.11.2015.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

16. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν :

—   Anna Maria Corazza Bildt, η οποία επανέρχεται στο θέμα της συμμετοχής της Marine Le Pen στις ψηφοφορίες της 28ης Οκτωβρίου 2015 (σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.10.2015 και σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.10.2015),

—   Marine Le Pen κατ' αρχάς επί του εν λόγω θέματος, κατόπιν για να εκφράσει την απογοήτευσή της για τη διεξαγωγή της παρούσας συνεδρίασης την επέτειο της ανακωχής της 11ης Νοεμβρίου 1918 και να καλέσει τους γάλλους βουλευτές να αποχωρήσουν απο το Ημικύκλιο ως ένδειξη διαμαρτυρίας,

—   Guy Verhofstadt, επι της παρεμβάσεως της Marine Le Pen,

—   Michael Cramer, επί του θέματος που έθιξε η Anna Maria Corazza Bildt,

—   Franz Obermayr, σχετικά με τη διεξαγωγή της συνεδριάσεως, και

—   Jean-Luc Mélenchon σχετικά με την Ανακωχή της 11ης Νοεμβρίου 1918.


16.1. Λύσεις διαλειτουργικότητας ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (ISA2) Η διαλειτουργικότητα ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα [COM(2014)0367 - C8-0037/2014- 2014/0185(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA-PROV(2015)0393)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0393)


16.2. Η μελλοντική δέσμη για τις αεροπορικές μεταφορές (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015 και B8-1152/2015 (2015/2933(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1146/2015

(αντικαθιστά τιςB8-1146/2015, B8-1148/2015 και B8-1152/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Wim van de Camp και Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE;

—   Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;

—   Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Matthijs van Miltenburg, Izaskun Bilbao Barandica και Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0394)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-1147/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015 και B8-1151/2015 καταπίπτουν.)

Παρέμβαση

Ο Curzio Maltese παρουσιάζει προφορική τροπολογία μετά την παράγραφο 17, η οποία δεν κρατείται, δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους προς αυτήν.


16.3. Η αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2015/2035(INL)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Danuta Maria Hübner και Jo Leinen (A8-0286/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0395)


17. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


18. Πρακτική μηδενικού συντελεστή (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρακτική μηδενικού συντελεστή (2015/2916(RSP))

Οι Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Pilar del Castillo Vera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kaja Kallas, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Paul Rübig, Andrejs Mamikins, Dita Charanzová, José Blanco López και Marc Tarabella.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Miguel Viegas.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Nicolas Schmit.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Χρηματοδότηση δύο νέων καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ για την Συρία και την Αφρική και συνεισφορές των κρατών μελών σε αυτά τα ταμεία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Χρηματοδότηση δύο νέων καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ για την Συρία και την Αφρική και συνεισφορές των κρατών μελών σε αυτά τα ταμεία (2015/2915(RSP))

Οι Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει ο Reimer Böge, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, José Manuel Fernandes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Jens Geier, Stanisław Ożóg, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Nathan Gill, Barbara Kappel, Γεώργιος Επιτήδειος, Davor Ivo Stier, Isabelle Thomas, Νότης Μαριάς, Steven Woolfe, Mariya Gabriel, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Enrique Guerrero Salom, Ulrike Trebesius, Λευτέρης Χριστοφόρου, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Steven Woolfe, Richard Howitt, Othmar Karas, Μαρία Σπυράκη και Siegfried Mureşan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas και Indrek Tarand.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva και Nicolas Schmit.

Η συζήτηση περατώνεται.


20. Στόχοι των προηγούμενων προγραμμάτων Daphne στο πλαίσιο του νέου προγράμματος για τα δικαιώματα, την ισότητα και την ιθαγένεια (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000100/2015) που κατέθεσε η Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Με ποιον τρόπο επιδιώκονται οι στόχοι των προηγούμενων προγραμμάτων Daphne στο πλαίσιο του νέου προγράμματος για τα δικαιώματα, την ισότητα και την ιθαγένεια (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015)

Η Iratxe García Pérez αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση

Παρεμβαίνουν Teresa Jiménez-Becerril Barrio, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Clare Moody, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Inês Cristina Zuber, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Marijana Petir, Maria Noichl, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina και Romana Tomc.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez και Iliana Iotova.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.


21. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Daniel Buda, Siôn Simon, Anna Elżbieta Fotyga, Marian Harkin, Inês Cristina Zuber, Ernest Maragall, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Iliana Iotova, Julie Girling, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Bodil Valero, Jaromír Štětina, Paul Brannen, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Indrek Tarand, László Tőkés, Victor Negrescu, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Josep-Maria Terricabras και Nicola Caputo.


22. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Danuta Maria Hübner και Jo Leinen - A8-0286/2015
Udo Voigt, Janusz Korwin-Mikke, Max Andersson, Zoltán Balczó και Stanislav Polčák

Η μελλοντική δέσμη για τις αεροπορικές μεταφορές2015/2933(RSP)B8-1146/2015
Stanislav Polčák.


23. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


24. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 23 Νοεμβρίου 2015 έως τις 26 Νοεμβρίου 2015.


25. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 24.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Μαυρίδης, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zuber, Zullo, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Trüpel, Verheyen, Ward, Winkler Hermann

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου