Index 
Jegyzőkönyv
PDF 264kWORD 229k
2015. november 11., Szerda - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozatai
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.A Parlament tagjai
 5.A képviselőcsoportok tagjai
 6.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 7.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 8.Dokumentumok benyújtása
 9.Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása
 10.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 11.Petíciók
 12.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 13.Ügyrend
 14.Az európai szemeszterrel kapcsolatos csomag – 2016. évi éves növekedési jelentés (vita)
 15.A jövőbeli légi közlekedési csomag (vita)
 16.Szavazások órája
  
16.1.Az interoperabilitási megoldások mint a közszféra korszerűsítésének eszközei ***I (szavazás)
  
16.2.A jövőbeli légi közlekedési csomag (szavazás)
  
16.3.Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja (szavazás)
 17.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 18.A nullás díjszabás alkalmazása (vita)
 19.A Szíriát és Afrikát érintő két új uniós alap finanszírozása és a tagállamok hozzájárulása ezen alapokhoz (vita)
 20.A korábbi Daphné programok célkitűzései az új Jogok, egyenlőség és polgárság program összefüggésében (vita)
 21.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 22.A szavazáshoz fűzött indokolások
 23.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 24.A következő ülések időpontja
 25.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 15.00-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök nyiatkozatot tesz a 2015. október 30-ról 31-re virradó éjszaka, egy bukaresti zenés-táncos szórakozóhelyen történt tűzesetről, amely sok halálos áldozatot követelt, és a Parlament nevében részvétet nyilvánít az áldozatok hozzátartozóinak.

Az elnök nyilatkozatot tesz a 2015. október 31-án a Sínai-félsziget felett történt orosz repülőgépkatasztófáról, amely 224 halálos áldozatot követelt, és a Parlament nevében részvétet nyilvánít az áldozatok hozzátartozóinak és az orosz népnek.

Felszólal: Victor Negrescu.


3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Felszólal: Udo Bullmann, aki kéri, hogy a következő ülésen emlékezzenek meg Helmut Schmidt volt német kancellárról, aki tegnap hunyt el.

°
° ° °

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Felszólal: Guy Verhofstadt azzal a meghívással kapcsolatban, amelyben David Cameront hívták az Európai Parlamentbe. (Az elnök tudomásul veszi).

Felszólal: Marcel de Graaff, aki sajnálattal állapítja meg, hogy a mai ülés az első világháború végének évfordulójára esik, és kéri, hogy emlékezzenek meg a konfliktus áldozatairól. (Az elnök tudomásul veszi).

Az elnök pontosításokat közöl a LUX díj szervezéséről. Felszólal: Silvia Costa (a CULT bizottság elnöke).


4. A Parlament tagjai

Pablo Iglesias és Fernando Maura Barandiarán írásban közölték, hogy 2015. október 28-i, illetve október 25-i hatállyal lemondanak parlamenti képviselői mandátumukról.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) és (3) bekezdésének megfelelően a Parlament 2015. október 28-tól, illetve október 25-től kezdődően megállapítja a két képviselői hely megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett tagállami hatóságot.


5. A képviselőcsoportok tagjai

Aymeric Chauprade már nem az ENF képviselőcsoport tagja, és 2015. november 10-től a független képviselők között foglal helyet.


6. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság határozata a gyertyákra, gyertyatartókra, tégelyekre és kiegészítőkre vonatkozó európai szabványok által az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint teljesítendő biztonsági előírásokról (D025025/08 – 2015/2947(RPS) – határidő: 2016. január 30.)
utalva, illetékes: IMCO

- A Bizottság rendelete az 1881/2006/EK bizottsági rendeletnek a bizonyos, csecsemők és kisgyermekek számára készült gabonaalapú élelmiszerekben előforduló tropánalkaloidok felső határértékeinek tekintetében történő módosításáról (D038228/07 – 2015/2949(RPS) – határidő: 2016. február 6.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 333/2007/EK rendeletnek a szervetlen arzén, az ólom és a policiklikus aromás szénhidrogének vizsgálata, valamint a vizsgálat egyes alkalmassági kritériumai tekintetében történő módosításáról (D040232/03 – 2015/2941(RPS) – határidő: 2016. február 5.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a folyékony olaj és zsír tengeri szállítása tekintetében a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének egyes rendelkezéseitől való eltérés engedélyezéséről szóló 579/2014/EU rendelet mellékletének módosításáról (D040235/03 – 2015/2943(RPS) – határidő: 2016. február 5.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról (D041153/03 – 2015/2951(RPS) – határidő: 2016. február 6.)
utalva, illetékes: ENVI
vélemény: AGRI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a rozmaringkivonatok (E 392) kenhető zsírokban történő felhasználása tekintetében történő módosításáról (D041398/02 – 2015/2942(RPS) – határidő: 2016. január 5.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének bizonyos aromaanyagok uniós listáról való visszavonása tekintetében történő módosításáról (D041446/02 – 2015/2934(RPS) – határidő: 2016. január 29.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a gamma-glutamil-valil-glicin aromaanyagok uniós listájára való felvétele tekintetében történő módosításáról (D041448/02 – 2015/2948(RPS) – határidő: 2015. december 30.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található ametoktradin, klórtalonil, difenil-amin, flonikamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-metil, propamokarb, protiokonazol, tiakloprid és trifloxistrobin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D041453/02 – 2015/2950(RPS) – határidő: 2016. január 6.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság endelete az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének bizonyos aromaanyagok tekintetében történő módosításáról (D041458/02 – 2015/2937(RPS) – határidő: 2015. december 31.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található boszkalid, klotianidin, tiametoxam, folpet és tolklofosz-metil megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D041471/02 – 2015/2938(RPS) – határidő: 2015. december 31.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról (D041927/02 – 2015/2944(RPS) – határidő: 2015. december 4.)
utalva, illetékes: IMCO
vélemény: INTA

- A Bizottság rendelete a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról (D041934/02 – 2015/2945(RPS) – határidő: 2015. december 4.)
utalva, illetékes: IMCO
vélemény: INTA

- A Bizottság rendelete a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról (D041941/02 – 2015/2946(RPS) – határidő: 2015. december 4.)
utalva, illetékes: IMCO


7. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a felügyeleti kollégiumok működésére vonatkozó általános feltételek meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2015)6999 - 2015/2919(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. október 16.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a prudens értékelésre alkalmazandó szabályozástechnikai standardok tekintetében a 105. cikk (14) bekezdése szerint történő kiegészítéséről (C(2015)7245 – 2015/2929(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. október 26.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2015)07554 – 2015/2940(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. október 30.
Utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG, CONT

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2015)07555 - 2015/2939(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. október 30.
Utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG, CONT


8. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Közösség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás módosító jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (COM(2015)0395 - 11798/2015 - C8-0320/2015 - 2015/0175(NLE))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI, LIBE, IMCO

- Javaslat az Európai Unió és a déli kékúszójú tonhal védelmével foglalkozó bizottság (CCSBT) között levélváltás formájában létrejött, az Uniónak a déli kékúszójú tonhal védelméről szóló egyezmény kiterjesztett bizottságában való tagságáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE))

utalva

illetékes :

PECH

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

INTA

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Írország kérelme – EGF/2015/006 IE/PWA International) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Finnország kérelme: EGF/2015/005 FI/Computer Programming) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat a DEC 38/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0083/2015 - C8-0319/2015 - 2015/2288(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 34/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0084/2015 - C8-0321/2015 - 2015/2289(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 31/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0085/2015 - C8-0322/2015 - 2015/2290(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 9/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra - Régiók Bizottsága (N8-0086/2015 - C8-0324/2015 - 2015/2291(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 10/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra - Régiók Bizottsága (N8-0087/2015 - C8-0325/2015 - 2015/2292(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 11/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra - Régiók Bizottsága (N8-0088/2015 - C8-0326/2015 - 2015/2293(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 12/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra - Régiók Bizottsága (N8-0089/2015 - C8-0327/2015 - 2015/2294(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a 4/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai ombudsman (N8-0090/2015 - C8-0330/2015 - 2015/2296(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 36/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0091/2015 - C8-0331/2015 - 2015/2297(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 39/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0092/2015 - C8-0333/2015 - 2015/2299(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat állandó uniós jelenlét létrehozására Szomáliában – EKSZ (203. cikk) (N8-0093/2015 - C8-0334/2015 - 2015/2300(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

AFET

2) a parlamenti bizottságok

- ***I Jelentés az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére álló interoperabilitási megoldásokra vonatkozó program (ISA2) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról. Az interoperabilitás mint a közszféra korszerűsítésének eszköze (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

- ***I Jelentés a tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unión belüli kereskedelmének és az Unióba történő behozatalának tenyésztéstechnikai és származástani feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Michel Dantin (A8-0288/2015)

- ***I Jelentés az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról szóló 1236/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelete irányuló javaslatról (COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Ole Christensen (A8-0294/2015)

3) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az élelmiszer-pazarlás elleni kezdeményezés támogatásáról (B8-1061/2015)

utalva

illetékes :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a Médecins Sans Frontières (Orvosok Határok Nélkül) kunduzi kórházát ért bombatámadásról (B8-1062/2015)

utalva

illetékes :

AFET

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az uniós tagállamokban tartózkodásra nem jogosult bevándorlók kiutasítására vonatkozó tervek végrehajtásáról (B8-1063/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

DEVE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány naprakész szabályozási rendszer felállításáról, amely módosítja az EU és az USA közötti védett adatkikötő megállapodást (B8-1064/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

ITRE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az európai víz alatti kulturális örökség védelméről (B8-1065/2015)

utalva

illetékes :

CULT

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a Bizottság felelősségéről a személyes adatok védelméről szóló irányelv megsértésében (B8-1066/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mara Bizzotto, Dominique Martin és Joëlle Mélin. Állásfoglalási indítvány a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterének eltörléséről (B8-1067/2015)

utalva

illetékes :

ECON

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a szállodai létesítmények besorolásáról szóló közösségi szintű iránymutatási javaslatról (B8-1068/2015)

utalva

illetékes :

TRAN

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az Iszlám Állam milicistáiként Szíriába vagy Irakba távozó európai fiatalok családjainak biztosítandó támogatásról (B8-1069/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a foglyok CIA általi, európai országokba történő állítólagos átszállításáról és ottani illegális fogva tartásáról végzett vizsgálatról (B8-1070/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a citrusfélék feldolgozása során keletkező maradékanyagokból történő villamosenergia-előállításról (B8-1072/2015)

utalva

illetékes :

ITRE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a leánygyermekek védelméről Európában és a világon (B8-1073/2015)

utalva

illetékes :

FEMM

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a kisállat-terápia támogatását célzó programok és források előmozdításáról (B8-1074/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az adókikerülés elleni küzdelemre irányuló OECD-javaslatokról (B8-1081/2015)

utalva

illetékes :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az Európai Bizottság és a dohánylobbi közötti kapcsolatokról (B8-1082/2015)

utalva

illetékes :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az euróövezet folyó fizetési mérlegének többletéről (B8-1083/2015)

utalva

illetékes :

ECON

- Nicola Caputo. Állásfoglalási indítvány a körforgásos mezőgazdaságról (B8-1084/2015)

utalva

illetékes :

AGRI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a kibocsátások csökkentésére vonatkozó kezdeményezések támogatásáról (B8-1085/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az emberi jogokról (B8-1086/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány egy, a HIV/AIDS gyógyítását célzó tanulmány, illetve kutatási alap támogatásáról (B8-1087/2015)

utalva

illetékes :

ITRE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a tanároknak szóló európai továbbképzések támogatásáról (B8-1088/2015)

utalva

illetékes :

CULT

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az úgynevezett asszisztált öngyilkosságról (B8-1090/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány Szíriáról: az orosz és amerikai műveletek összehangolásáról és az Unió szerepvállalásának szükségességéről (B8-1091/2015)

utalva

illetékes :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a Kanada és az Európai Unió közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodásban szereplő, a beruházó és az állam közötti viták rendezésére irányuló mechanizmusról (B8-1095/2015)

utalva

illetékes :

INTA

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az ebolafertőzés kockázatairól (B8-1096/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Renata Briano, Nicola Caputo és Ricardo Serrão Santos. Állásfoglalási indítvány a kékúszójú tonhal halászati kvótarendszerének felülvizsgálatáról (B8-1097/2015)

utalva

illetékes :

PECH

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a petefészekrákról (B8-1098/2015)

utalva

illetékes :

ENVI


9. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

—   Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti, 2014. március 21-én és 2014. június 27-én Brüsszelben aláírt társulási megállapodás helyesbítéséről;

—   Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti;

—   Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti, 2014. június 27-én Brüsszelben aláírt társulási megállapodás helyesbítéséről;

—   Módosító jegyzőkönyv az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodáshoz;

—   Kiegészítő jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel;

—   Jegyzőkönyv az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról;

—   Második helyesbítő jegyzőkönyv az egyrészről a Cariforum-államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodáshoz.


10. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

Az alábbi szóbeli választ igénylő kérdést nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

- (O-000100/2015) felteszi: Iratxe García Pérez, a FEMM bizottság nevében, a Bizottsághoz: Hogyan valósítják meg a korábbi Daphné program célkitűzéseit az új Jogok, egyenlőség és polgárság program összefüggésében? (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015).


11. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 215. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2015. november 5.

(*) bizalmas név

(*) (2715/2014); (*) (0961/2015); (*) (0962/2015); (*) (0963/2015); (*) (0964/2015); Darlan Paulo Basso Andrighetto Junior (0965/2015); (*) (0966/2015); (*) (0967/2015); (*) (0968/2015); (*) (0969/2015); (*) (0970/2015); (*) (0971/2015); (*) (0972/2015); (*) (0973/2015); Reiner Streich (0974/2015); (*) (0975/2015); (*) (0976/2015); (*) (0977/2015); (*) (0978/2015); Flora Hansen (0979/2015); Horst Murken (0980/2015); (*) (0981/2015); (*) (0982/2015); Joseph-Christos Kondylakis (0983/2015); (*) (0984/2015); (*) (0985/2015); (*) (0986/2015); (*) (0987/2015); (*) (0988/2015); (*) (0989/2015); Joel Batila (0990/2015); Jacqueline Smith Nichols (0991/2015); (*) (0992/2015); (*) (0993/2015); (*) (0994/2015); (*) (0995/2015); (*) (0996/2015); (*) (0997/2015); Jan-Erik Hansen (0998/2015); (*) (0999/2015); Jens Holste (1000/2015); Flavio Miccono (1001/2015); (*) (1002/2015); (*) (1003/2015); (*) (1004/2015); (*) (1005/2015); Marco Amato Di Marco (1006/2015); (*) (1007/2015); (*) (1008/2015); Mihai Ionuț Petre (1009/2015); Jerzy Wicher (1010/2015); (*) (1011/2015); (*) (1012/2015); (*) (1013/2015); (*) (1014/2015); (*) (1015/2015); (*) (1016/2015); Marco Bava (1017/2015); (*) (1018/2015); (*) (1019/2015); (*) (1020/2015); Hadjadji Sarah (1021/2015); (*) (1022/2015); Alejandro Nicolás Romero Chamorro (1023/2015); (*) (1024/2015); Pablo Mayo Sanz (1025/2015); (*) (1026/2015); (*) (1027/2015); (*) (1028/2015); (*) (1029/2015); (*) (1030/2015); Iwona Hartwich (1031/2015); Marco Bava (1032/2015); (*) (1033/2015); (*) (1034/2015); (*) (1035/2015); Marco Bava (1036/2015); Christos Taklis (1037/2015); (*) (1038/2015); (*) (1039/2015); Remo Pulcini (1040/2015); (*) (1041/2015); Priscilla Tollini (1042/2015); (*) (1043/2015); Marco Bava (1044/2015); Marco Bava (1045/2015); Marco Bava (1046/2015); Marco Bava (1047/2015); (*) (1048/2015); (*) (1049/2015); Monica Ravalico (1050/2015); (*) (1051/2015); Hani Al-anasi (1052/2015); (*) (1053/2015); (*) (1054/2015); Pavel Pešan (1055/2015); Colonello Arianna (1056/2015); (*) (1057/2015); (*) (1058/2015).

Az elnök az eljárási szabályzat 215. cikkének (13) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2015. november 5-én továbbított az illetékes bizottságnak egy petíciót, amelyet olyan természetes, illetve jogi személyek nyújtottak be az Európai Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkeznek.


12. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

A bizottsági felkérések módosítása / Bizottságok felkérése (az eljárási szabályzat 53. cikke)

AFET bizottság

- A fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtása, különös tekintettel a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel foglalkozó bizottság záró észrevételeire (2015/2258(INI))
utalva, illetékes: EMPL
vélemény: FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE


13. Ügyrend

Kiosztották a 2015. novemberi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 571.350/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Szerda

Az ECR képviselőcsoport kéri, hogy a Tanács és a Bizottság nullás díjszabás alkalmazására vonatkozó nyilatkozatáról szóló vitát (a végleges napirendtervezet 10. pontja) halasszák a II. novemberi ülésre, helyette pedig vegyék fel a napirendre a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát a Versenyképességi Tanács acéliparról tartott november 9-i üléséről.

Felszólal: Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, és kéri, hogy név szerint szavazzanak róla, Notis Marias, aki támogatja a kérést, és Enrique Guerrero Salom, aki ellenzi.

A Parlament név szerinti szavazással (112 mellette, 301 ellene, 5 tartózkodás) elutasítja a kérést.

A képviselőcsoportok egyetértésével az első napirendi pont címe a következőképpen változik: „A Bizottság nyilatkozata – Az európai szemeszterrel kapcsolatos csomag – 2016. évi éves növekedési jelentés”.

Az ügyrendet megállapítják.


14. Az európai szemeszterrel kapcsolatos csomag – 2016. évi éves növekedési jelentés (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az európai szemeszterrel kapcsolatos csomag – 2016. évi éves növekedési jelentés (2015/2924(RSP))

Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Burkhard Balz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

Felszólal: Stanisław Ożóg, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Fabio De Masi, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Balczó Zoltán, független, Paulo Rangel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marisa Matias, Roberto Gualtieri, Anthea McIntyre, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Ernest Maragall, Patrick O'Flynn, Lorenzo Fontana, Konstantinos Papadakis, Markus Ferber, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Lucke, Elisa Ferreira, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sofia Ribeiro, Bernd Lucke, Antanas Guoga, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Pablo Zalba Bidegain, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Pervenche Berès, Richard Sulík és Miguel Viegas.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Dariusz Rosati, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Alfred Sant, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Joachim Schuster, Matt Carthy, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Ivana Maletić, Szanyi Tibor, Eva Paunova és Sógor Csaba.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sofia Ribeiro, Ana Gomes, Danuta Jazłowiecka, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Doru-Claudian Frunzulică és Kostas Chrysogonos.

Felszólal: Valdis Dombrovskis.

A vitát berekesztik.


15. A jövőbeli légi közlekedési csomag (vita)

A Bizottság nyilatkozata : A jövőbeli légi közlekedési csomag (2015/2933(RSP))

Violeta Bulc (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Marian-Jean Marinescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ismail Ertug, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jacqueline Foster, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Arnautu, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tomasz Piotr Poręba, Pavel Telička, Nikolaos Chountis és Markus Pieper.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Ujhelyi István, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Daniel Dalton, Matthijs van Miltenburg, Georges Bach, Jens Nilsson, Dieter-Lebrecht Koch, Siôn Simon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Monika Flašíková Beňová, Agnes Jongerius és Clare Moody.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Deirdre Clune, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Sofia Sakorafa és Seán Kelly.

Felszólal: Violeta Bulc.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Wim van de Camp, Marian-Jean Marinescu, Deirdre Clune, Georges Bach és Markus Pieper, a(z) PPE képviselőcsoport nevében a jövőbeli légi közlekedési csomagról (2015/2933(RSP)) (B8-1146/2015);

—   Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az elfogadandó légi közlekedési csomagról (2015/2933(RSP)) (B8-1147/2015);

—    Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet és Ramon Tremosa i Balcells, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a jövőbeli légi közlekedési csomagról (2015/2933(RSP)) (B8-1148/2015);

—   Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D'Amato és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a jövőbeli légi közlekedési csomagról (2015/2933(RSP)) (B8-1149/2015);

—   Roberts Zīle és Jacqueline Foster, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az elfogadandó légi közlekedési csomagról (2015/2933(RSP)) (B8-1150/2015);

—   Curzio Maltese, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa és Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a jövőbeli légi közlekedési csomagról (2015/2933(RSP)) (B8-1151/2015);

—   Ismail Ertug, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a jövőbeli légi közlekedési csomagról (2015/2933(RSP)) (B8-1152/2015).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.11.11-i jegyzőkönyv, 16.2. pont .

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

16. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.

°
° ° °

Felszólal::

—   Anna Maria Corazza Bildt, aki visszatér Marine Le Pennek a 2015. október 28-i szavazáson való részvételére (2015.10.28-i jegyzőkönyv, 7.9. pont és 2015.10.29-i jegyzőkönyv, 7. pont ),

—   Marine Le Pen először ezzel a kérdésselkapcsolatban, majd sajnálatát fejezi ki, hogy az ülést az 1918. november 11-i fegyverszünet évfordulóján tartják, és kéri a francia képviselőket, hogy tiltakozásul hagyják el az üléstermet,

—   Guy Verhofstadt, Marine Le Pen felszólalásával kapcsolatban,

—   Michael Cramer, az Anna Maria Corazza Bildt által felvetett kérdéssel kapcsolatban,

—   Franz Obermayr, az ülés lebonyolításával kapcsolatban, és

—   Jean-Luc Mélenchon az 1918. november 11-i fegyverszünettel kapcsolatban.


16.1. Az interoperabilitási megoldások mint a közszféra korszerűsítésének eszközei ***I (szavazás)

Jelentés az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére álló interoperabilitási megoldásokra vonatkozó program (ISA2) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról. Az interoperabilitás mint a közszféra korszerűsítésének eszköze [COM(2014)0367 - C8-0037/2014- 2014/0185(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA-PROV(2015)0393)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2015)0393)


16.2. A jövőbeli légi közlekedési csomag (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015 és B8-1152/2015 (2015/2933(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-1146/2015

(amely a B8-1146/2015, B8-1148/2015 és B8-1152/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Wim van de Camp és Marian-Jean Marinescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

—   Ismail Ertug, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

—   Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Matthijs van Miltenburg, Izaskun Bilbao Barandica és Philippe De Backer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2015)0394)

(A B8-1147/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015 és B8-1151/2015 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalás

Curzio Maltese szóbeli módosítást javasol a (17) bekezdés után, amelyet nem fogadnak el, mert több mint 40 képviselő ellenzi.


16.3. Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja (szavazás)

Jelentés az Európai Unió választási jogszabályainak reformjáról [2015/2035(INL)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadók: Danuta Maria Hübner és Jo Leinen (A8-0286/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2015)0395)


17. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


18. A nullás díjszabás alkalmazása (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A nullás díjszabás alkalmazása (2015/2916(RSP))

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Günther Oettinger (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Pilar del Castillo Vera, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Evelyne Gebhardt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Vicky Ford, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kaja Kallas, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michel Reimon, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Paul Rübig, Andrejs Mamikins, Dita Charanzová, José Blanco López és Marc Tarabella.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Miguel Viegas.

Felszólal: Günther Oettinger és Nicolas Schmit.

A vitát berekesztik.


19. A Szíriát és Afrikát érintő két új uniós alap finanszírozása és a tagállamok hozzájárulása ezen alapokhoz (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Szíriát és Afrikát érintő két új uniós alap finanszírozása és a tagállamok hozzájárulása ezen alapokhoz (2015/2915(RSP))

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Krisztalina Georgieva (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Reimer Böge, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: Eider Gardiazabal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Balczó Zoltán, független, José Manuel Fernandes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Jens Geier, Stanisław Ożóg, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Nathan Gill, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Davor Ivo Stier, Isabelle Thomas, Notis Marias, Steven Woolfe, Mariya Gabriel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Enrique Guerrero Salom, Ulrike Trebesius, Lefteris Christoforou, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Steven Woolfe, Richard Howitt, Othmar Karas, Maria Spyraki és Siegfried Mureşan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas és Indrek Tarand.

Felszólal: Kristalina Georgieva és Nicolas Schmit.

A vitát berekesztik.


20. A korábbi Daphné programok célkitűzései az új Jogok, egyenlőség és polgárság program összefüggésében (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000100/2015) felteszi: Iratxe García Pérez, a FEMM bizottság nevében, a Bizottsághoz: Hogyan valósítják meg a korábbi Daphné program célkitűzéseit az új Jogok, egyenlőség és polgárság program összefüggésében? (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015)

Iratxe García Pérez kifejti a kérdést.

Věra Jourová (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Clare Moody, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Inês Cristina Zuber, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Marijana Petir, Maria Noichl, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina és Romana Tomc.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez és Iliana Iotova.

Felszólal: Věra Jourová.

A vitát berekesztik.


21. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Daniel Buda, Siôn Simon, Anna Elżbieta Fotyga, Marian Harkin, Inês Cristina Zuber, Ernest Maragall, Balczó Zoltán, Andrej Plenković, Iliana Iotova, Julie Girling, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Bodil Valero, Jaromír Štětina, Paul Brannen, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Indrek Tarand, Tőkés László, Victor Negrescu, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Josep-Maria Terricabras és Nicola Caputo.


22. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Danuta Maria Hübner- és Jo Leinen-jelentés – A8-0286/2015
Udo Voigt, Janusz Korwin-Mikke, Max Andersson, Balczó Zoltán és Stanislav Polčák

A jövőbeli légi közlekedési csomag2015/2933(RSP)B8-1146/2015
Stanislav Polčák


23. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


24. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2015. november 23–26.


25. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 24.00-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zuber, Zullo, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Trüpel, Verheyen, Ward, Winkler Hermann

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat