Rodyklė 
Protokolas
PDF 259kWORD 231k
Trečiadienis, 2015 m. lapkričio 11 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimai
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Parlamento sudėtis
 5.Frakcijų sudėtis
 6.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 7.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 8.Gauti dokumentai
 9.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 10.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 11.Peticijos
 12.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 13.Darbų programa
 14.Europos semestro dokumentų rinkinys. 2016 m. metinė augimo apžvalga (diskusijos)
 15.Būsimas Aviacijos dokumentų rinkinys (diskusijos)
 16.Balsuoti skirtas laikas
  16.1.Sąveika kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė ***I (balsavimas)
  16.2.Būsimas Aviacijos dokumentų rinkinys (balsavimas)
  16.3.Europos Sąjungos rinkimų teisės aktų reforma (balsavimas)
 17.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 18.Nulinio tarifo praktika (diskusijos)
 19.Dviejų naujų ES patikos fondų, skirtų Sirijai ir Afrikai, finansavimas ir valstybių narių įnašai į šiuos fondus (diskusijos)
 20.Ankstesnių „Daphne“ programų tikslai pagal naująją Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą (diskusijos)
 21.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 22.Paaiškinimai dėl balsavimo
 23.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 24.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 25.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 15.00 val.


2. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkė padarė pareiškimą dėl naktį iš 2015 m. lapkričio 30 į 31 d. Bukarešto diskotekoje kilusio gaisro, kurio metu žuvo daug žmonių, ir pareiškė Parlamento užjuojautą aukų šeimoms.

Pirmininkė padarė pareiškimą dėl 2015 m. spalio 31 d. Sinajaus pusiasalyje įvykusios rusų lėktuvo katastrofos, per kurią žuvo 224 žmonės, ir pareiškė Parlamento užjuojautą aukų šeimoms bei rusų tautai.

Kalbėjo Victor Negrescu.


3. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Kalbėjo Udo Bullmann, jis prašė, kad per kitą sesiją būtų pagerbtas vakar miręs buvęs Vokietijos kancleris Helmutas Schmidtas.

°
° ° °

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Kalbėjo Guy Verhofstadt, jis pranešė apie kvietimą, kuris buvo perduotas Didžiosios Britanijos ministrui pirmininkui Davidui Cameronui, atvykti į Parlamentą (pirmininkė į tai atkreipė dėmesį).

Kalbėjo Marcel de Graaff, jis apgailestavo, kad ši sesija vyksta Pirmojo pasaulinio karo metinių dieną, ir paprašė, kad būtų pagerbtos šio konflikto aukos (pirmininkė į tai atkreipė dėmesį).

Pirmininkė pateikė patikslinimų dėl LUX premijos teikimo organizavimo. Kalbėjo Silvia Costa (CULT komiteto pirmininkė).


4. Parlamento sudėtis

Pablo Iglesias ir Fernando Maura Barandiarán raštu pranešė, kad atsisako Parlamento nario mandato ir šis atsisakymas įsigalioja atitinkamai nuo 2015 m. spalio 28 d. ir lapkričio 25 d.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 3 dalis Europos Parlamentas konstatuoja, jog atitinkamai nuo 2015 m. spalio 28 d. ir lapkričio 25 d. jų vietos laisvos ir apie tai informuoja atitinkamas nacionalines institucijas.


5. Frakcijų sudėtis

Aymeric Chauprade nuo 2015 m. lapkričio 10 d. nebėra ENF frakcijos narys ir priklauso nepriklausomiems nariams.


6. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos sprendimas dėl saugos reikalavimų, kuriuos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos turi atitikti žvakėms, žvakidėms, žvakių indeliams ir priedams taikomi Europos standartai (D025025/08 - 2015/2947(RPS) - terminas: 30 Sausio 2016)
perduota atsakingam komitetui: : IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios tropano alkaloidų koncentracijos tam tikruose kūdikiams ir mažiems vaikams skirtuose grūdiniuose maisto produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 (D038228/07 - 2015/2949(RPS) - terminas: 6 Vasario 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 333/2007 nuostatos dėl neorganinio arseno, švino bei policiklinių aromatinių angliavandenilių analizės ir tam tikrų analizės įvertinimo kriterijų (D040232/03 - 2015/2941(RPS) - terminas: 5 Vasario 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamento (ES) Nr. 579/2014, kuriuo nustatoma nuo tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo nuostatų dėl skystų aliejų ir riebalų vežimo jūra nukrypti leidžianti nuostata, priedas (D040235/03 - 2015/2943(RPS) - terminas: 5 Vasario 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos II priedas (D041153/03 - 2015/2951(RPS) - terminas: 6 Vasario 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI
nuomonė: AGRI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl rozmarinų ekstraktų (E 392) naudojimo tepiuosiuose riebaluose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D041398/02 - 2015/2942(RPS) - terminas: 5 Sausio 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl kelių kvapiųjų medžiagų išbraukimo iš Sąjungos sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas (D041446/02 - 2015/2934(RPS) - terminas: 29 Sausio 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl kvapiosios medžiagos gama-glutamil-valil-glicino įtraukimo į Sąjungos kvapiųjų medžiagų sąrašą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas (D041448/02 - 2015/2948(RPS) - terminas: 30 Gruodžio 2015)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios ametoktradino, chlortalonilo, difenilamino, flonikamido, fluazinamo, fluoksastrobino, haloksifenmetilo, propamokarbo, protiokonazolo, tiakloprido ir trifloksistrobino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D041453/02 - 2015/2950(RPS) - terminas: 6 Sausio 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų kvapiųjų medžiagų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas (D041458/02 - 2015/2937(RPS) - terminas: 31 Gruodžio 2015)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios boskalido, klotianidino, tiametoksamo, folpeto ir metiltolklofoso liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D041471/02 - 2015/2938(RPS) - terminas: 31 Gruodžio 2015)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB nuostatos dėl ribų, taikomų sudarant viešojo pirkimo sutartis (D041927/02 - 2015/2944(RPS) - terminas: 4 Gruodžio 2015)
perduota atsakingam komitetui: : IMCO
nuomonė: INTA

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB nuostatos dėl ribų, taikomų sudarant viešojo pirkimo sutartis (D041934/02 - 2015/2945(RPS) - terminas: 4 Gruodžio 2015)
perduota atsakingam komitetui: : IMCO
nuomonė: INTA

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/81/EB nuostatos dėl ribų, taikomų sudarant viešojo pirkimo sutartis (D041941/02 - 2015/2946(RPS) - terminas: 4 Gruodžio 2015)
perduota atsakingam komitetui: : IMCO


7. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais dėl bendrųjų priežiūros institucijų kolegijų veiklos sąlygų nustatymo (C(2015)6999 - 2015/2919(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2015 spalio 16 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 105 straipsnio 14 dalį papildomos to reglamento nuostatos dėl rizikos ribojimo principais pagrįsto vertinimo techninių reguliavimo standartų (C(2015)7245 - 2015/2929(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2015 m. spalio 26 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje (C(2015)07554 - 2015/2940(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 30 Spalio 2015
Perduota atsakingam komitetui: BUDG, CONT

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas 2012 m. spalio 29d. Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (C(2015)07555 - 2015/2939(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 30 Spalio 2015
Perduota atsakingam komitetui: BUDG, CONT


8. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu (COM(2015)0395 - 11798/2015 - C8-0320/2015 - 2015/0175(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI, LIBE, IMCO

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Australinių tunų apsaugos komisijos (CCSBT) susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Sąjungos narystės Australinių tunų apsaugos konvencijos išplėstinėje komisijoje sudarymo Europos Sąjungos vardu (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymo Sąjungos vardu (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Airijos paraiška – „EGF/2015/006 IE/PWA International“) (COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška „EGF/2015/005 FI/Computer Programming“) (COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 38/2015. III skirsnis – Komisija (N8-0083/2015 - C8-0319/2015 - 2015/2288(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 34/2015. III skirsnis – Komisija (N8-0084/2015 - C8-0321/2015 - 2015/2289(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 31/2015. III skirsnis – Komisija (N8-0085/2015 - C8-0322/2015 - 2015/2290(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 9/2015. Regionų komitetas (N8-0086/2015 - C8-0324/2015 - 2015/2291(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 10/2015. Regionų komitetas (N8-0087/2015 - C8-0325/2015 - 2015/2292(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 11/2015. Regionų komitetas (N8-0088/2015 - C8-0326/2015 - 2015/2293(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 12/2015. Regionų komitetas (N8-0089/2015 - C8-0327/2015 - 2015/2294(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 4/2015. Europos ombudsmenas (N8-0090/2015 - C8-0330/2015 - 2015/2296(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 36/2015. III skirsnis – Komisija (N8-0091/2015 - C8-0331/2015 - 2015/2297(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 39/2015. III skirsnis – Komisija (N8-0092/2015 - C8-0333/2015 - 2015/2299(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Proposition d'établir une présence permanente de l'UE en Somalie – SEAE (Article 203) (N8-0093/2015 - C8-0334/2015 - 2015/2300(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

AFET

2) Parlamento komitetų:

- ***IPranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų programa (ISA2) Sąveika kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

- ***IPranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl reglamento dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų prekybai Sąjungoje veisliniais gyvūnais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų importui į Sąjungą (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Michel Dantin (A8-0288/2015)

- ***IPranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1236/2010, kuriuo nustatoma kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema, taikytina Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės rytų Atlanto žvejybos rajonuose (COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Ole Christensen (A8-0294/2015)

3) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos kovos su maisto švaistymu iniciatyvoms (B8-1061/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl organizacijos „Gydytojai be sienų“ ligoninės bombardavimo Kundūzo mieste (B8-1062/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nelegaliai ES valstybėse narėse gyvenančių imigrantų grąžinimo veiksmų plano įgyvendinimo (B8-1063/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

DEVE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl atnaujintos reguliavimo sistemos, kuri iš dalies keičia ES ir JAV „Saugaus uosto“ susitarimą, įgyvendinimo (B8-1064/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ITRE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos povandeninio kultūros paveldo apsaugos (B8-1065/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos atsakomybės už Duomenų apsaugos direktyvos pažeidimą (B8-1066/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto, Dominique Martin ir Joëlle Mélin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro panaikinimo (B8-1067/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Bendrijos lygmens viešbučių klasifikavimo gairių (B8-1068/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos, skirtos Europos šeimoms, kurių jaunuoliai išvyko į Siriją arba Iraką kaip ISIS kovotojai (B8-1069/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tariamo CŽV vykdyto kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo Europos šalyse tyrimo (B8-1070/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl elektros energijos gamybos iš citrusinių vaisių perdirbimo liekanų (B8-1072/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mergaičių apsaugos Europoje ir visame pasaulyje (B8-1073/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gyvūnų terapijos programų ir paramos fondų skatinimo (B8-1074/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl EBPO pasiūlymų dėl kovos su mokesčių vengimu (B8-1081/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Komisijos ir tabako pramonės lobistų santykių (B8-1082/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl euro zonos einamosios sąskaitos perviršio (B8-1083/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žiedinio žemės ūkio (B8-1084/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos išmetamųjų teršalų mažinimo iniciatyvoms (B8-1085/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žmogaus teisių (B8-1086/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos tyrimui ir mokslinių tyrimų fondo sukūrimui siekiant gydyti ŽIV ir AIDS (B8-1087/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mokytojams skirtų Europos kvalifikacijos kėlimo kursų rengimo skatinimo (B8-1088/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vadinamosios pagalbos numirti (B8-1090/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Sirija: rusų ir amerikiečių veiksmų koordinavimo siekis ir būtinybė ES imtis veiksmų“ (B8-1091/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl investuotojų ir valstybių ginčų sprendimo mechanizmo Kanados ir Europos Sąjungos išsamiame ekonomikos ir prekybos susitarime (B8-1095/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl rizikos užsikrėsti Ebolos virusu (B8-1096/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Renata Briano, Nicola Caputo ir Ricardo Serrão Santos. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paprastųjų tunų žvejybos kvotų sistemos persvarstymo (B8-1097/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kiaušidžių vėžio (B8-1098/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI


9. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šių dokumentų patvirtintus nuorašus:

—   2014 m. kovo 21 d. ir 2014 m. birželio 27 d. Briuselyje pasirašyto Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo klaidų ištaisymo protokolą;

—   Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimo klaidų ištaisymo protokolą;

—   2014 m. birželio 27 d. Briuselyje pasirašyto Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo klaidų ištaisymo protokolą;

—   protokolą, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo;

—   papildomą protokolą prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą;

—   protokolą, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Moldovos Respublikos bendrosios aviacijos erdvės susitarimas;

—   Cariforum valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimo antrąjį klaidų ištaisymo protokolą.


10. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Buvo pateiktas klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

- (O-000100/2015), kurį pateikė Iratxe García Pérez, FEMM komiteto vardu, Komisijai: Kaip siekiama ankstesnių "Daphne" programų tikslų įgyvendinant naują Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015).


11. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 6 dalį peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis, perduotos atsakingam komitetui:

2015 m. lapkričio 5 d.

(*) autorius neskelbiamas

(*) (Nr. 2715/2014); (*) (Nr. 0961/2015); (*) (Nr. 0962/2015); (*) (Nr. 0963/2015); (*) (Nr. 0964/2015); Darlan Paulo Basso Andrighetto Junior (Nr. 0965/2015); (*) (Nr. 0966/2015); (*) (Nr. 0967/2015); (*) (Nr. 0968/2015); (*) (Nr. 0969/2015); (*) (Nr. 0970/2015); (*) (Nr. 0971/2015); (*) (Nr. 0972/2015); (*) (Nr. 0973/2015); Reiner Streich (Nr. 0974/2015); (*) (Nr. 0975/2015); (*) (Nr. 0976/2015); (*) (Nr. 0977/2015); (*) (Nr. 0978/2015); Flora Hansen (Nr. 0979/2015); Horst Murken (Nr. 0980/2015); (*) (Nr. 0981/2015); (*) (Nr. 0982/2015); Joseph-Christos Kondylakis (Nr. 0983/2015); (*) (Nr. 0984/2015); (*) (Nr. 0985/2015); (*) (Nr. 0986/2015); (*) (Nr. 0987/2015); (*) (Nr. 0988/2015); (*) (Nr. 0989/2015); Joel Batila (Nr. 0990/2015); Jacqueline Smith Nichols (Nr. 0991/2015); (*) (Nr. 0992/2015); (*) (Nr. 0993/2015); (*) (Nr. 0994/2015); (*) (Nr. 0995/2015); (*) (Nr. 0996/2015); (*) (Nr. 0997/2015); Jan-Erik Hansen (Nr. 0998/2015); (*) (Nr. 0999/2015); Jens Holste (Nr. 1000/2015); Flavio Miccono (Nr. 1001/2015); (*) (Nr. 1002/2015); (*) (Nr. 1003/2015); (*) (Nr. 1004/2015); (*) (Nr. 1005/2015); Marco Amato Di Marco (Nr. 1006/2015); (*) (Nr. 1007/2015); (*) (Nr. 1008/2015); Mihai Ionuț Petre (Nr. 1009/2015); Jerzy Wicher (Nr. 1010/2015); (*) (Nr. 1011/2015); (*) (Nr. 1012/2015); (*) (Nr. 1013/2015); (*) (Nr. 1014/2015); (*) (Nr. 1015/2015); (*) (Nr. 1016/2015); Marco Bava (Nr. 1017/2015); (*) (Nr. 1018/2015); (*) (Nr. 1019/2015); (*) (Nr. 1020/2015); Hadjadji Sarah (Nr. 1021/2015); (*) (Nr. 1022/2015); Alejandro Nicolás Romero Chamorro (Nr. 1023/2015); (*) (Nr. 1024/2015); Pablo Mayo Sanz (Nr. 1025/2015); (*) (Nr. 1026/2015); (*) (Nr. 1027/2015); (*) (Nr. 1028/2015); (*) (Nr. 1029/2015); (*) (Nr. 1030/2015); Iwona Hartwich (Nr. 1031/2015); Marco Bava (Nr. 1032/2015); (*) (Nr. 1033/2015); (*) (Nr. 1034/2015); (*) (Nr. 1035/2015); Marco Bava (Nr. 1036/2015); Christos Taklis (Nr. 1037/2015); (*) (Nr. 1038/2015); (*) (Nr. 1039/2015); Remo Pulcini (Nr. 1040/2015); (*) (Nr. 1041/2015); Priscilla Tollini (Nr. 1042/2015); (*) (Nr. 1043/2015); Marco Bava (Nr. 1044/2015); Marco Bava (Nr. 1045/2015); Marco Bava (Nr. 1046/2015); Marco Bava (Nr. 1047/2015); (*) (Nr. 1048/2015); (*) (Nr. 1049/2015); Monica Ravalico (Nr. 1050/2015); (*) (Nr. 1051/2015); Hani Al-anasi (Nr. 1052/2015); (*) (Nr. 1053/2015); (*) (Nr. 1054/2015); Pavel Pešan (Nr. 1055/2015); Colonello Arianna (Nr. 1056/2015); (*) (Nr. 1057/2015); (*) (Nr. 1058/2015).

Pirmininkas pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 13 dalį 2015 m. lapkričio 5 d. atsakingam komitetui perdavė Europos Parlamento gautą peticiją, pateiktą fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai ir negyvena jokioje valstybėje narėje ar neturi ten registruotos buveinės.


12. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) / Perdavimas komitetams (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

AFET komitetas

- Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas, ypač atsižvelgiant į JT Neįgaliųjų teisių konvencijos komiteto baigiamąsias pastabas (2015/2258(INI))
perduota atsakingam komitetui: : EMPL
nuomonė: FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE


13. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2015 lapkričio mėn. I sesijos plenarinio posėdžio darbotvarkės projektas (PE 571.350/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Trečiadienis

ECR frakcijos prašymas, kuriuo siekiama perkelti į spalio mėn. antrąją sesiją diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl Nulinio tarifo praktikos (galutinio darbotvarkės projekto 10 punktas) ir jas pakeisti Komisijos ir Tarybos pareiškimais dėl lapkričio 9 d. Konkurencingumo tarybos dėl plieno pramonės.

Kalbėjo: Ashley Fox ECR frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą ir paprašė, kad dėl jo būtų balsuojama vardiniu balsavimu, Notis Marias, jis pasisakė už prašymą, ir Enrique Guerrero Salom, jis pasisakė prieš prašymą.

Vardiniu balsavimu (112 už, 301 prieš, 5 susilaikė) Parlementas prašymą atmetė.

Bendru frakcijų sutarimu pirmo darbotvarkės punkto pavadinimas iš dalies pakeistas taip: „Komisijos pareiškimas – Europos semestro dokumentų rinkinys – 2016 m. metinė augimo apžvalga“.

Darbų programa patvirtinta.


14. Europos semestro dokumentų rinkinys. 2016 m. metinė augimo apžvalga (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Europos semestro dokumentų rinkinys. 2016 m. metinė augimo apžvalga (2015/2924(RSP))

Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Burkhard Balz PPE frakcijos vardu, ir Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Stanisław Ożóg ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Fabio De Masi GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Zoltán Balczó, Paulo Rangel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marisa Matias), Roberto Gualtieri, Anthea McIntyre, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Ernest Maragall, Patrick O'Flynn, Lorenzo Fontana, Konstantinos Papadakis, Markus Ferber (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bernd Lucke), Elisa Ferreira (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sofia Ribeiro), Bernd Lucke, Antanas Guoga, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Pablo Zalba Bidegain (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Pervenche Berès, Richard Sulík ir Miguel Viegas.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Dariusz Rosati (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Alfred Sant, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Joachim Schuster, Matt Carthy, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Eva Paunova ir Csaba Sógor.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sofia Ribeiro, Ana Gomes, Danuta Jazłowiecka, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Doru-Claudian Frunzulică ir Kostas Chrysogonos.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis.

Diskusijos baigtos.


15. Būsimas Aviacijos dokumentų rinkinys (diskusijos)

Komisijos pareiškimas : Būsimas Aviacijos dokumentų rinkinys (2015/2933(RSP))

Violeta Bulc (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Marian-Jean Marinescu PPE frakcijos vardu, Ismail Ertug S&D frakcijos vardu, Jacqueline Foster ECR frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tomasz Piotr Poręba, Pavel Telička, Nikolaos Chountis ir Markus Pieper.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: István Ujhelyi, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Daniel Dalton, Matthijs van Miltenburg, Georges Bach, Jens Nilsson, Dieter-Lebrecht Koch, Siôn Simon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Monika Flašíková Beňová, Agnes Jongerius ir Clare Moody.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Deirdre Clune, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Sofia Sakorafa ir Seán Kelly.

Kalbėjo Violeta Bulc.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Wim van de Camp, Marian-Jean Marinescu, Deirdre Clune, Georges Bach ir Markus Pieper PPE frakcijos vardu – dėl būsimo aviacijos srities dokumentų rinkinio (2015/2933(RSP)) (B8-1146/2015);

—   Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu – dėl būsimo aviacijos srities dokumentų rinkinio (2015/2933(RSP)) (B8-1147/2015);

—    Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu – dėl būsimo aviacijos srities dokumentų rinkinio (2015/2933(RSP)) (B8-1148/2015);

—   Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D'Amato ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – dėl būsimo aviacijos srities dokumentų rinkinio (2015/2933(RSP)) (B8-1149/2015);

—   Roberts Zīle ir Jacqueline Foster ECR frakcijos vardu – dėl būsimojo aviacijos dokumentų rinkinio (2015/2933(RSP)) (B8-1150/2015);

—   Curzio Maltese, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa ir Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu – dėl būsimo aviacijos srities dokumentų rinkinio (2015/2933(RSP)) (B8-1151/2015);

—   Ismail Ertug S&D frakcijos vardu – dėl būsimo aviacijos srities dokumentų rinkinio (2015/2933(RSP)) (B8-1152/2015).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 11 11 protokolo 16.2 punktas.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

16. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo:

—   Anna Maria Corazza Bildt, ji grįžo prie klausimo dėl Marine Le Pen dalyvavimo 2015 m. spalio 28 d. balsavime (2015 10 28 protokolo 7.9 punktas ir 2015 10 29 protokolo 7 punktas),

—   Marine Le Pen, iš pradžių šiuo klausimu, paskui apgailestavo, kad ši sesija surengta 1918 m. lapkričio 11 d. pasirašytų paliaubų dieną, ir paragino Parlamento narius iš Prancūzijos protesto ženklan palikti posėdžių salę,

—   Guy Verhofstadt, dėl Marine Le Pen pastabų,

—   Michael Cramer, dėl klausimo, kurį iškėlė Anna Maria Corazza Bildt,

—   Franz Obermayr, dėl posėdžio vedimo tvarkos, ir

—   Jean-Luc Mélenchon, dėl 1918 m. lapkričio 11 d. paliaubų.


16.1. Sąveika kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų programa (ISA2). Sąveika kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė [COM(2014)0367 - C8-0037/2014- 2014/0185(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA-PROV(2015)0393)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0393)


16.2. Būsimas Aviacijos dokumentų rinkinys (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015 ir B8-1152/2015 (2015/2933(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1146/2015

(keičia B8-1146/2015, B8-1148/2015 ir B8-1152/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Wim van de Camp ir Marian-Jean Marinescu PPE frakcijos vardu;

—   Ismail Ertug S&D frakcijos vardu;

—   Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Matthijs van Miltenburg, Izaskun Bilbao Barandica ir Philippe De Backer ALDE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0394)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1147/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015 ir B8-1151/2015 anuliuoti.)

Kalbėjo:

Curzio Maltese tekstui po 17 dalimi pateikė žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, kadangi jam prieštaravo daugiau nei 40 Parlamento narių.


16.3. Europos Sąjungos rinkimų teisės aktų reforma (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos rinkimų teisės aktų reformos [2015/2035(INL)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Danuta Maria Hübner ir Jo Leinen (A8-0286/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0395)


17. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


18. Nulinio tarifo praktika (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Nulinio tarifo praktika (2015/2916(RSP))

Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Günther Oettinger (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Pilar del Castillo Vera PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Evelyne Gebhardt S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Vicky Ford ECR frakcijos vardu, Kaja Kallas ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Paul Rübig, Andrejs Mamikins, Dita Charanzová, José Blanco López ir Marc Tarabella.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Miguel Viegas.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Nicolas Schmit.

Diskusijos baigtos.


19. Dviejų naujų ES patikos fondų, skirtų Sirijai ir Afrikai, finansavimas ir valstybių narių įnašai į šiuos fondus (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Dviejų naujų ES patikos fondų, skirtų Sirijai ir Afrikai, finansavimas ir valstybių narių įnašai į šiuos fondus (2015/2915(RSP))

Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Reimer Böge PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Zoltán Balczó, José Manuel Fernandes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Jens Geier, Stanisław Ożóg, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Nathan Gill, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Davor Ivo Stier, Isabelle Thomas, Notis Marias, Steven Woolfe, Mariya Gabriel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Enrique Guerrero Salom, Ulrike Trebesius, Lefteris Christoforou (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Steven Woolfe), Richard Howitt, Othmar Karas, Maria Spyraki ir Siegfried Mureşan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas ir Indrek Tarand.

Kalbėjo: Kristalina Georgieva ir Nicolas Schmit.

Diskusijos baigtos.


20. Ankstesnių „Daphne“ programų tikslai pagal naująją Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000100/2015), kurį pateikė Iratxe García Pérez, FEMM komiteto vardu, Komisijai: Kaip siekiama ankstesnių "Daphne" programų tikslų įgyvendinant naują Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015)

Iratxe García Pérez pristatė klausimą.

Věra Jourová (Komisijos narė) atsakė į klausimą

Kalbėjo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE frakcijos vardu, Clare Moody S&D frakcijos vardu, Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Inês Cristina Zuber GUE/NGL frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Marijana Petir, Maria Noichl, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina ir Romana Tomc.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez ir Iliana Iotova.

Kalbėjo Věra Jourová.

Diskusijos baigtos.


21. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Daniel Buda, Siôn Simon, Anna Elżbieta Fotyga, Marian Harkin, Inês Cristina Zuber, Ernest Maragall, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Iliana Iotova, Julie Girling, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Bodil Valero, Jaromír Štětina, Paul Brannen, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Indrek Tarand, László Tőkés, Victor Negrescu, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Josep-Maria Terricabras ir Nicola Caputo.


22. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:


Pranešimas: Danuta Maria Hübner ir Jo Leinen - A8-0286/2015
Udo Voigt, Janusz Korwin-Mikke, Max Andersson, Zoltán Balczó ir Stanislav Polčák

Būsimas Aviacijos dokumentų rinkinys2015/2933(RSP)B8-1146/2015
Stanislav Polčák.


23. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


24. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2015 m. lapkričio 23 d.2015 m. lapkričio 26 d..


25. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 24.00 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zuber, Zullo, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Trüpel, Verheyen, Ward, Winkler Hermann

Teisinė informacija - Privatumo politika