Indiċi 
Minuti
PDF 267kWORD 236k
L-Erbgħa, 11 ta' Novembru 2015 - Brussell
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 3.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 4.Kompożizzjoni tal-Parlament
 5.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 6.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Dokumenti mressqa
 9.Trażmissjoni ta' testi ta' ftehimiet mill-Kunsill
 10.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 11.Petizzjonijiet
 12.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 13.Ordni tal-ħidma
 14.Pakkett tas-Semestru Ewropew - Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2016 (dibattitu)
 15.Pakkett futur dwar l-avjazzjoni (dibattitu)
 16.Ħin tal-votazzjonijiet
  
16.1.Soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà bħala mezz għall-modernizzazzjoni tas-settur pubbliku ***I (votazzjoni)
  
16.2.Pakkett futur dwar l-avjazzjoni (votazzjoni)
  
16.3.Ir-riforma tal-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea (votazzjoni)
 17.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 18.Prattika tar-rata żero (dibattitu)
 19.Finanzjament ta' żewġ fondi fiduċjarji ġodda tal-UE għas-Sirja u l-Afrika u l-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri għal dawn il-fondi (dibattitu)
 20.L-objettivi tal-programmi Daphne preċedenti fil-kuntest tal-Programm tad-Drittijiet, l-Ugwaljanza u ċ-Ċittadinanza l-ġdid (dibattitu)
 21.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 22.Spjegazzjonijiet tal-vot
 23.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 24.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 25.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 15.00.


2. Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza

Il-President għamlet dikjarazzjoni dwar in-nirien li seħħew fil-lejl ta' bejn it-30 u l-31 ta' Ottubru 2015 f'diskoteka f'Bukarest, li ħallew għadd ta' vittmi, u esprimiet il-kondoljanzi tal-Parlament lill-familji tal-vittmi.

Il-President għamlet dikjarazzjoni dwar it-tiġrif tal-ajruplan Russu fil-31 ta' Ottubru 2015 fis-Sinaj, li ħalla 224 ruħ mejta, u esprimiet il-kondoljanzi tal-Parlament lill-familji tal-vittmi u lill-poplu Russu.

Intervent ta': Victor Negrescu.


3. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Intervent ta': Udo Bullmann, li talab li fis-sessjoni li jmiss jingħata ġieħ lill-ex-Kanċillier Ġermaniż Helmut Schmidt, li miet il-ġurnata ta' qabel

.

°
° ° °

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.

°
° ° °

Intervent ta': Guy Verhofstadt dwar l-istedina li saret lill-Prim Ministru Britanniku David Cameron sabiex iżur il-Parlament(il-President ħadet nota ta' dan).

Intervent ta': Marcel de Graaff, li ddispjaċih li s-sessjoni attwali seħħet fil-jum tal-anniversarju ta' tmiem l-Ewwel Gwerra Dinjija u talab li jingħata ġieħ lill-vittmi ta' dan il-kunflitt (il-President ħadet nota ta' dan).

Il-President iċċarat xi punti dwar l-organizzazzjoni tal-Premju LUX. Intervent ta': Silvia Costa (President tal-Kumitat CULT).


4. Kompożizzjoni tal-Parlament

Pablo Iglesias u Fernando Maura Barandiarán esprimew bil-miktub ir-riżenja tagħhom bħala Membri tal-Parlament Ewropew b'effett mit-28 ta' Ottubru u mill-25 ta' Novembru 2015, rispettivament.

B'konformità mal-Artikolu 4(1) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ħa nota tal-vakanza tas-siġġijiet tagħhom li tiddekorri mit-28 ta' Ottubru u mill-25 ta' Novembru 2015 rispettivament, u informa lill-awtoritajiet nazzjonali kkonċernati.


5. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Aymeric Chauprade m'għadux membru tal-Grupp ENF u issa qed ipoġġi fost il-Membri mhux affiljati, b'effett mill-10 ta' Novembru 2015.


6. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-rekwiżiti ta' sikurezza li għandhom jiġu ssodisfati mill-istandards Ewropej għax-xemgħat, kandelabri, kontenituri u aċċessorji skont id-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza ġenerali tal-prodotti (D025025/08 - 2015/2947(RPS) - skadenza: 30 ta' Jannar 2016)
irriferut responsabbli: IMCO

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1881/2006 fir-rigward tal-livelli massimi ta’ alkalojdi tropaniċi f’ċertu ikel b’bażi ta’ ċereali għat-trabi u t-tfal żgħar (D038228/07 - 2015/2949(RPS) - skadenza: 6 ta' Frar 2016)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 333/2007 fir-rigward tal-analiżi tal-arseniku inorganiku, taċ-ċomb u tal-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi u ta’ ċerti kriterji ta’ prestazzjoni għall-analiżi (D040232/03 - 2015/2941(RPS) - skadenza: 5 ta' Frar 2016)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness tar-Regolament (UE) Nru 579/2014 li jagħti deroga minn ċerti dispożizzjonijiet tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-trasport taż-żjut u x-xaħmijiet likwidi bil-baħar (D040235/03 - 2015/2943(RPS) - skadenza: 5 ta' Frar 2016)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż (D041153/03 - 2015/2951(RPS) - skadenza: 6 ta' Frar 2016)
irriferut responsabbli: ENVI
opinjoni: AGRI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-użu ta' estratti tal-klin (E 392) f'xaħmijiet li jistgħu jiddellku (D041398/02 - 2015/2942(RPS) - skadenza: 5 ta' Jannar 2016)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tneħħija ta' ċerti sustanzi aromatizzanti mil-lista tal-Unjoni (D041446/02 - 2015/2934(RPS) - skadenza: 29 ta' Jannar 2016)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-inklużjoni tas-sustanza gamma-glutamil-valil-gliċina fil-lista ta' sustanzi aromatizzanti tal-Unjoni (D041448/02 - 2015/2948(RPS) - skadenza: 30 ta' Diċembru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwi għall-ametoktradin, il-klorotalonil, id-difenilammina, il-flonikamid, il-fluważinam, il-fluwossastrobin, il-ħalauksifen-metil, il-propamokarb, il-protijokonażol, it-tijakloprid u t-trifloksistrobin f'ċerti prodotti jew fuqhom (D041453/02 - 2015/2950(RPS) - skadenza: 6 ta' Jannar 2016)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' ċerti sustanzi aromatizzanti (D041458/02 - 2015/2937(RPS) - skadenza: 31 ta' Diċembru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwi għall-boskalid, il-klotijanidin, it-tijametossam, il-folpet u t-tolklofos-metil f'ċerti prodotti jew fuqhom (D041471/02 - 2015/2938(RPS) - skadenza: 31 ta' Diċembru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) li jemenda d-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-ammonti minimi ta’ applikazzjoni għall-proċeduri għal għoti ta’ kuntratti (D041927/02 - 2015/2944(RPS) - skadenza: 4 ta' Diċembru 2015)
irriferut responsabbli: IMCO
opinjoni: INTA

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) li jemenda d-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-ammonti minimi ta’ applikazzjoni għall-proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti (D041934/02 - 2015/2945(RPS) - skadenza: 4 ta' Diċembru 2015)
irriferut responsabbli: IMCO
opinjoni: INTA

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) li jemenda d-Direttiva 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-ammonti minimi ta’ applikazzjoni għall-proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti (D041941/02 - 2015/2946(RPS) - skadenza: 4 ta' Diċembru 2015)
irriferut responsabbli: IMCO


7. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati li ġejjin intbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji sabiex jiġu speċifikati l-kundizzjonijiet ġenerali għall-funzjonament tal-kulleġġi tas-superviżuri (C(2015)6999 – 2015/2919(DEA))
Terminu
għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-16 ta' Ottubru 2015, fuq talba tal-Kumitat kompetenti.
Irreferut lill-Kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji għall-valutazzjoni prudenti skont l-Artikolu 105(14) (C(2015)7245 – 2015/2929(DEA))
Terminu
għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-26 ta' Ottubru 2015, fuq talba tal-Kumitat kompetenti.
Irreferut lill-Kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) Nru 110/2014 dwar il-mudell tar-regolament finanzjarju għal korpi ta’ sħubija pubblika-privata msemmija fl-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (C(2015)07554 - 2015/2940(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-30 ta' Ottubru 2015
Irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG, CONT

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (C(2015)07555 - 2015/2939(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-30 ta' Ottubru 2015
Irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG, CONT


8. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll Emendatorju għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Prinċipat tal-Liechtenstein li jistabbilixxi miżuri ekwivalenti għal dawk stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE dwar tassazzjoni ta' dħul minn tfaddil fil-forma ta' pagamenti ta' mgħax (COM(2015)0395 - 11798/2015 - C8-0320/2015 - 2015/0175(NLE))

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

JURI, LIBE, IMCO

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni għall-Konservazzjoni tat-Tonna tan-Nofsinhar (CCSBT) li jikkonċerna l-istatus ta’ Membru tal-Unjoni bħala Membru fil-Kummissjoni Estiża tal-Konvenzjoni għall-Konservazzjoni tat-Tonna tan-Nofsinhar (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE))

irriferut

responsabbli :

PECH

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa waħda, u l-Kosovo, min-naħa l-oħra (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE))

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

INTA

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni mill-Irlanda – EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni mill-Finlandja - EGF/2015/005 FI/Computer Programming) (COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 38/2015 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0083/2015 - C8-0319/2015 - 2015/2288(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 34/2015 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0084/2015 - C8-0321/2015 - 2015/2289(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 31/2015 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0085/2015 - C8-0322/2015 - 2015/2290(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 9/2015 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0086/2015 - C8-0324/2015 - 2015/2291(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 10/2015 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0087/2015 - C8-0325/2015 - 2015/2292(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 11/2015 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0088/2015 - C8-0326/2015 - 2015/2293(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 12/2015 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0089/2015 - C8-0327/2015 - 2015/2294(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet 4/2015 - L-Ombudsman Ewropew (N8-0090/2015 - C8-0330/2015 - 2015/2296(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 36/2015 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0091/2015 - C8-0331/2015 - 2015/2297(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 39/2015 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0092/2015 - C8-0333/2015 - 2015/2299(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Proposition d'établir une présence permanente de l'UE en Somalie – SEAE (Article 203) (N8-0093/2015 - C8-0334/2015 - 2015/2300(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

AFET

2) mill-kumitati parlamentari

- ***I Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm dwar soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà għall-amministrazzjonijiet pubbliċi, in-negozji u ċ-ċittadini Ewropej (ISA2) L-interoperabbiltà bħala mezz għall-modernizzazzjoni tas-settur pubbliku (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kondizzjonijiet żootekniċi u ġenealoġiċi għall-kummerċ u l-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ annimali għat-tnissil u tal-prodotti ġerminali tagħhom (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Michel Dantin (A8-0288/2015)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1236/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi skema ta' kontroll u infurzar applikabbli fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-kooperazzjoni multilaterali fil-ġejjieni dwar is-sajd fl-Atlantiku tal-Grigal (COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Ole Christensen (A8-0294/2015)

3) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-appoġġ għal inizjattivi kontra l-ħela tal-ikel (B8-1061/2015)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-bumbardament tal-isptar tal-Médecins sans Frontières f'Kunduz (B8-1062/2015)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-implimentazzjoni ta' pjan ta' ripatrijazzjoni għall-immigranti mingħajr id-dritt li jgħixu fl-Istati Membri tal-UE (B8-1063/2015)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

DEVE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-implimentazzjoni ta' sistema regolatorja aġġornata li timmodifika s-Safe Harbour Agreement bejn l-UE u l-Istati Uniti (B8-1064/2015)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

ITRE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-wirt kulturali ta' taħt l-ilma Ewropew (B8-1065/2015)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni fil-ksur tad-Direttiva dwar il-protezzjoni tad-data personali (B8-1066/2015)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Mara Bizzotto, Dominique Martin u Joëlle Mélin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-abolizzjoni tas-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika (B8-1067/2015)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-proposta ta' linji gwida fil-livell tal-Unjoni għall-klassifikazzjoni tal-lukandi (B8-1068/2015)

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-appoġġ għall-familji taż-żgħażagħ Ewropej li telqu lejn is-Sirja jew l-Iraq bħala membri tal-milizzja tal-ISIS (B8-1069/2015)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-investigazzjoni dwar il-każijiet allegati ta' trasport u detenzjoni illegali ta' priġunieri f'pajjiżi Ewropej min-naħa tas-CIA (B8-1070/2015)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-produzzjoni tal-elettriku minn residwi mill-ipproċessar tal-frott taċ-ċitru (B8-1072/2015)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-bniet fl-Ewropa u fid-dinja (B8-1073/2015)

irriferut

responsabbli :

FEMM

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni ta' programmi u fondi insostenn tal-pet-therapy (B8-1074/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-proposti tal-OECD kontra l-evitar tat-taxxa (B8-1081/2015)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-lobby tat-tabakk (B8-1082/2015)

irriferut

responsabbli :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-eċċess kurrenti taż-żona tal-euro (B8-1083/2015)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Nicola Caputo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-agrikoltura ċirkolari (B8-1084/2015)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-appoġġ għall-inizjattivi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet (B8-1085/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem (B8-1086/2015)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni ta' studju u ta' fond ta' riċerka għall-kura tal-l-HIV/AIDS (B8-1087/2015)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni ta' korsijiet ta' aġġornament Ewropej għall-għalliema (B8-1088/2015)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-hekk imsejjaħ suwiċidju assistit (B8-1090/2015)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-Sirja: lejn koordinament tal-operazzjonijiet Russo-Amerikani u l-ħtieġa li l-UE tagħti sehemha (B8-1091/2015)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-preżenza ta' mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim bejn investituri u stati fil-ftehim ekonomiku u kummerċjali globali bejn il-Kanada u l-Unjoni Ewropea (B8-1095/2015)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riskju li jittieħed il-virus tal-Ebola (B8-1096/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Renata Briano, Nicola Caputo u Ricardo Serrão Santos. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-reviżjoni tas-sistema tal-kwoti għas-sajd tat-tonn (B8-1097/2015)

irriferut

responsabbli :

PECH

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tumur tal-ovarji (B8-1098/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI


9. Trażmissjoni ta' testi ta' ftehimiet mill-Kunsill

Il-Kunsill għadda kopji ċċertifikati tad-dokumenti li ġejjin:

—   Minuti ta' rettifika tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u l-Ukraina min-naħa l-oħra, iffirmat fil-21 ta' Marzu 2014 u fis-27 ta' Ġunju 2014 fi Brussell;

—   Minuti ta' rettifika tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ġeorġja, min-naħa l-oħra;

—   Minuti ta' rettifika tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, fuq naħa, u r-Repubblika tal-Moldova, fuq in-naħa l-oħra, iffirmat fis-27 ta' Ġunju 2014 fi Brussell;

—   Protokoll Emendatorju għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera li jipprovdi miżuri ekwivalenti għal dawk stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE dwar it-tassazzjoni fuq id-dħul mit-tfaddil taħt forma ta' ħlas ta' imgħaxijiet;

—   Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim ta’ Kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Kolombja u l-Perù, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea;

—   Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u r-Repubblika tal-Moldova, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea;

—   It-tieni minuti ta' rettifika tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-istati tal-Cariforum, minn naħa, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra.


10. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Tressqet il-mistoqsija orali għal tweġiba orali (Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura):

- (O-000100/2015) mressqa minn Iratxe García Pérez, f'isem il-Kumitat FEMM, lill-Kummissjoni: Kif l-objettivi tal-programmi Daphne preċedenti huma segwiti fil-kuntest tal-Programm tad-Drittijiet, l-Ugwaljanza u ċ-Ċittadinanza l-ġdid (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015).


11. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn taħt, ġew mgħoddija lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 215(6) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 5 ta' Novembru 2015

(*) Isem kunfidenzjali

(*) (Nru 2715/2014); (*) (Nru 0961/2015); (*) (Nru 0962/2015); (*) (Nru 0963/2015); (*) (Nru 0964/2015); Darlan Paulo Basso Andrighetto Junior (Nru 0965/2015); (*) (Nru 0966/2015); (*) (Nru 0967/2015); (*) (Nru 0968/2015); (*) (Nru 0969/2015); (*) (Nru 0970/2015); (*) (Nru 0971/2015); (*) (Nru 0972/2015); (*) (Nru 0973/2015); Reiner Streich (Nru 0974/2015); (*) (Nru 0975/2015); (*) (Nru 0976/2015); (*) (Nru 0977/2015); (*) (Nru 0978/2015); Flora Hansen (Nru 0979/2015); Horst Murken (Nru 0980/2015); (*) (Nru 0981/2015); (*) (Nru 0982/2015); Joseph-Christos Kondylakis (Nru 0983/2015); (*) (Nru 0984/2015); (*) (Nru 0985/2015); (*) (Nru 0986/2015); (*) (Nru 0987/2015); (*) (Nru 0988/2015); (*) (Nru 0989/2015); Joel Batila (Nru 0990/2015); Jacqueline Smith Nichols (Nru 0991/2015); (*) (Nru 0992/2015); (*) (Nru 0993/2015); (*) (Nru 0994/2015); (*) (Nru 0995/2015); (*) (Nru 0996/2015); (*) (Nru 0997/2015); Jan-Erik Hansen (Nru 0998/2015); (*) (Nru 0999/2015); Jens Holste (Nru 1000/2015); Flavio Miccono (Nru 1001/2015); (*) (Nru 1002/2015); (*) (Nru 1003/2015); (*) (Nru 1004/2015); (*) (Nru 1005/2015); Marco Amato Di Marco (Nru 1006/2015); (*) (Nru 1007/2015); (*) (Nru 1008/2015); Mihai Ionuț Petre (Nru 1009/2015); Jerzy Wicher (Nru 1010/2015); (*) (Nru 1011/2015); (*) (Nru 1012/2015); (*) (Nru 1013/2015); (*) (Nru 1014/2015); (*) (Nru 1015/2015); (*) (Nru 1016/2015); Marco Bava (Nru 1017/2015); (*) (Nru 1018/2015); (*) (Nru 1019/2015); (*) (Nru 1020/2015); Hadjadji Sarah (Nru 1021/2015); (*) (Nru 1022/2015); Alejandro Nicolás Romero Chamorro (Nru 1023/2015); (*) (Nru 1024/2015); Pablo Mayo Sanz (Nru 1025/2015); (*) (Nru 1026/2015); (*) (Nru 1027/2015); (*) (Nru 1028/2015); (*) (Nru 1029/2015); (*) (Nru 1030/2015); Iwona Hartwich (Nru 1031/2015); Marco Bava (Nru 1032/2015); (*) (Nru 1033/2015); (*) (Nru 1034/2015); (*) (Nru 1035/2015); Marco Bava (Nru 1036/2015); Christos Taklis (Nru 1037/2015); (*) (Nru 1038/2015); (*) (Nru 1039/2015); Remo Pulcini (Nru 1040/2015); (*) (Nru 1041/2015); Priscilla Tollini (Nru 1042/2015); (*) (Nru 1043/2015); Marco Bava (Nru 1044/2015); Marco Bava (Nru 1045/2015); Marco Bava (Nru 1046/2015); Marco Bava (Nru 1047/2015); (*) (Nru 1048/2015); (*) (Nru 1049/2015); Monica Ravalico (Nru 1050/2015); (*) (Nru 1051/2015); Hani Al-anasi (Nru 1052/2015); (*) (Nru 1053/2015); (*) (Nru 1054/2015); Pavel Pešan (Nru 1055/2015); Colonello Arianna (Nru 1056/2015); (*) (Nru 1057/2015); (*) (Nru 1058/2015).

Il-President, fid-data tal-5 ta' Novembru 2015, skont l-Artikolu 215(13) tar-Regoli ta' Proċedura, irrefera lill-kumitat responsabbli petizzjoni li waslet għand il-Parlament Ewropew, mibgħuta minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li la jkunu ċittadini tal-Unjoni Ewropea u lanqas ikunu residenti fi Stat Membru, u lanqas ma jkollhom l-uffiċċju reġistrat fi Stat Membru.


12. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati / Konsultazzjoni mal-kumitati (Article 53 tar-regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET

- Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità b'riferiment partikolari għall-Osservazzjonijiet Konklużivi tal-Kumitat tan-NU dwar is-CPRD (2015/2258(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: : EMPL
opinjoni: FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE


13. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda għas-seduta plenarja novembre I 2015 (PE 571.350/PDOJ) tqassam u fir-rigward tiegħu ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 152 tar-Regoli ta' Proċedura):

L-Erbgħa

Talba tal-Grupp ECR biex jipposponi għas-sessjoni parzjali ta' Novembru II id-dibattiti dwar id-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-”Prattika tar-rata żero“ (punt 10 tal-PDOJ), u jissostitwihom bid-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-”Kunsill “Kompetittività" tad-9 ta' Novembru dwar l-industrija tal-azzar".

Interventi ta': Ashley Fox f'isem il-Grupp ECR, li ġġustifikat it-talba u talbet li din titressaq għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet, Notis Marias, favur it-talba, u Enrique Guerrero Salom, kontriha.

Permezz ta' VSI (112 favur, 301 kontra, 5 astensjonijiet), il-Parlament ċaħad it-talba.

Bi qbil mal-gruppi politiċi, it-titolu tal-ewwel punt fl-aġenda ġie mmodifikat kif ġej: "Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni – Il-pakkett tas-Semestru Ewropew - Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2016".

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.


14. Pakkett tas-Semestru Ewropew - Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2016 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Pakkett tas-Semestru Ewropew - Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2016 (2015/2924(RSP))

Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Burkhard Balz f'isem il-Grupp PPE, u Maria João Rodrigues f'isem il-Grupp S&D.

PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

Interventi ta': Stanisław Ożóg f'isem il-Grupp ECR, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Fabio De Masi f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Paulo Rangel, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marisa Matias, Roberto Gualtieri, Anthea McIntyre, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Ernest Maragall, Patrick O'Flynn, Lorenzo Fontana, Konstantinos Papadakis, Markus Ferber, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bernd Lucke, Elisa Ferreira, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sofia Ribeiro, Bernd Lucke, Antanas Guoga, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Pablo Zalba Bidegain, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Pervenche Berès, Richard Sulík u Miguel Viegas.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi ta': Dariusz Rosati, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Alfred Sant, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Joachim Schuster, Matt Carthy, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Eva Paunova u Csaba Sógor.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Sofia Ribeiro, Ana Gomes, Danuta Jazłowiecka, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Doru-Claudian Frunzulică u Kostas Chrysogonos.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Pakkett futur dwar l-avjazzjoni (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni : Pakkett futur dwar l-avjazzjoni (2015/2933(RSP))

Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Marian-Jean Marinescu f'isem il-Grupp PPE, Ismail Ertug f'isem il-Grupp S&D, Jacqueline Foster f'isem il-Grupp ECR, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Paloma López Bermejo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Karima Delli f'isem il-Grupp Verts/ALE, Daniela Aiuto f'isem il-Grupp EFDD, Marie-Christine Arnautu f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tomasz Piotr Poręba, Pavel Telička, Nikolaos Chountis u Markus Pieper.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

Interventi ta': István Ujhelyi, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Daniel Dalton, Matthijs van Miltenburg, Georges Bach, Jens Nilsson, Dieter-Lebrecht Koch, Siôn Simon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Monika Flašíková Beňová, Agnes Jongerius u Clare Moody.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Deirdre Clune, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Sofia Sakorafa u Seán Kelly.

Intervent ta': Violeta Bulc.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Wim van de Camp, Marian-Jean Marinescu, Deirdre Clune, Georges Bach u Markus Pieper f'isem il-Grupp PPE dwar il-Pakkett dwar l-Avjazzjoni futur 2015/2933(RSP) (B8-1146/2015);

—   Karima Delli f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Pakkett dwar l-Avjazzjoni futur 2015/2933(RSP) (B8-1147/2015);

—    Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet u Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Pakkett dwar l-Avjazzjoni futur 2015/2933(RSP) (B8-1148/2015);

—   Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D'Amato u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-Pakkett dwar l-Avjazzjoni futur 2015/2933(RSP) (B8-1149/2015);

—   Roberts Zīle u Jacqueline Foster f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Pakkett dwar l-Avjazzjoni futur 2015/2933(RSP) (B8-1150/2015);

—   Curzio Maltese, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa u Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Pakkett dwar l-Avjazzjoni futur 2015/2933(RSP) (B8-1151/2015);

—   Ismail Ertug f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Pakkett dwar l-Avjazzjoni futur 2015/2933(RSP) (B8-1152/2015).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 16.2 tal-Minuti ta' 11.11.2015.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet).


PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

16. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.

°
° ° °

Interventi ta'::

—   Anna Maria Corazza Bildt, li rrimarkat dwar il-kwistjoni tal-parteċipazzjoni ta' Marine Le Pen għall-votazzjoni tat-28 ta' Ottubru 2015 (punt 7.9 tal-Minuti ta' 28.10.2015 u punt 7 tal-Minuti ta' 29.10.2015),

—   Marine Le Pen, l-ewwel dwar din il-kwistjoni, u mbagħad biex tiddeplora t-twettiq tas-sessjoni attwali fl-anniversarju tal-Armistizju tal-11 ta' Novembru 1918 u biex tistieden lid-deputati Franċiżi jħallu l-emiċiklu b'turija ta' protesta,

—   Guy Verhofstadt, dwar l-intervent ta' Marine Le Pen,

—   Michael Cramer, dwar il-kwistjoni mqajma minn Anna Maria Corazza Bildt,

—   Franz Obermayr, dwar it-twettiq tas-sessjoni, u

—   Jean-Luc Mélenchon dwar l-Armistizju tal-11 ta' Novembru 1918.


16.1. Soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà bħala mezz għall-modernizzazzjoni tas-settur pubbliku ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm dwar soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà għall-amministrazzjonijiet pubbliċi, in-negozji u ċ-ċittadini Ewropej (ISA2) - L-interoperabbiltà bħala mezz għall-modernizzazzjoni tas-settur pubbliku [COM(2014)0367 - C8-0037/2014- 2014/0185(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA-PROV(2015)0393)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0393)


16.2. Pakkett futur dwar l-avjazzjoni (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015 u B8-1152/2015 (2015/2933(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-1146/2015

(flok B8-1146/2015, B8-1148/2015 u B8-1152/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Wim van de Camp u Marian-Jean Marinescu f'isem il-Grupp PPE;

—   Ismail Ertug f'isem il-Grupp S&D;

—   Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Matthijs van Miltenburg, Izaskun Bilbao Barandica u Philippe De Backer f'isem il-Grupp ALDE.

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0394)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1147/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015 u B8-1151/2015 iddekadew.)

Intervent

Curzio Maltese ppreżenta emenda orali għall-Paragrafu 17, li ma ġietx milqugħa, billi opponewha aktar minn 40 deputat.


16.3. Ir-riforma tal-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar ir-riforma tal-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea [2015/2035(INL)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteurs: Danuta Maria Hübner u Jo Leinen (A8-0286/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0395)


17. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


18. Prattika tar-rata żero (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Prattika tar-rata żero (2015/2916(RSP))

Nicolas Schmit (President fil-kariga tal-Kunsill) u Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Pilar del Castillo Vera f'isem il-Grupp PPE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt f'isem il-Grupp S&D, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Vicky Ford f'isem il-Grupp ECR, Kaja Kallas f'isem il-Grupp ALDE, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Michel Reimon f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dario Tamburrano f'isem il-Grupp EFDD, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Paul Rübig, Andrejs Mamikins, Dita Charanzová, José Blanco López u Marc Tarabella.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić u Miguel Viegas.

Interventi ta': Günther Oettinger u Nicolas Schmit.

Id-dibattitu ngħalaq.


19. Finanzjament ta' żewġ fondi fiduċjarji ġodda tal-UE għas-Sirja u l-Afrika u l-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri għal dawn il-fondi (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Finanzjament ta' żewġ fondi fiduċjarji ġodda tal-UE għas-Sirja u l-Afrika u l-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri għal dawn il-fondi (2015/2915(RSP))

Nicolas Schmit (President fil-kariga tal-Kunsill) u Kristalina Georgieva (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Intervent ta': Reimer Böge f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Interventi ta': Eider Gardiazabal Rubial f'isem il-Grupp S&D, Bernd Kölmel f'isem il-Grupp ECR, Gérard Deprez f'isem il-Grupp ALDE, Liadh Ní Riada f'isem il-Grupp GUE/NGL, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Nicolas Bay f'isem il-Grupp ENF, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, José Manuel Fernandes, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, Jens Geier, Stanisław Ożóg, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Nathan Gill, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Davor Ivo Stier, Isabelle Thomas, Notis Marias, Steven Woolfe, Mariya Gabriel, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, Enrique Guerrero Salom, Ulrike Trebesius, Lefteris Christoforou, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Steven Woolfe, Richard Howitt, Othmar Karas, Maria Spyraki u Siegfried Mureşan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas u Indrek Tarand.

Interventi ta': Kristalina Georgieva u Nicolas Schmit.

Id-dibattitu ngħalaq.


20. L-objettivi tal-programmi Daphne preċedenti fil-kuntest tal-Programm tad-Drittijiet, l-Ugwaljanza u ċ-Ċittadinanza l-ġdid (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000100/2015) mressqa minn Iratxe García Pérez, f'isem il- f'isem il-Kumitat FEMM, lill-Kummissjoni: Kif l-objettivi tal-programmi Daphne preċedenti huma segwiti fil-kuntest tal-Programm tad-Drittijiet, l-Ugwaljanza u ċ-Ċittadinanza l-ġdid (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015)

Iratxe García Pérez daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija

Interventi ta': Teresa Jiménez-Becerril Barrio f'isem il-Grupp PPE, Clare Moody f'isem il-Grupp S&D, Jana Žitňanská f'isem il-Grupp ECR, Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE, Inês Cristina Zuber f'isem il-Grupp GUE/NGL, Margot Parker f'isem il-Grupp EFDD, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, Marijana Petir, Maria Noichl, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina u Romana Tomc.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez u Iliana Iotova.

Intervent ta': Věra Jourová.

Id-dibattitu ngħalaq.


21. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura:

Daniel Buda, Siôn Simon, Anna Elżbieta Fotyga, Marian Harkin, Inês Cristina Zuber, Ernest Maragall, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Iliana Iotova, Julie Girling, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Bodil Valero, Jaromír Štětina, Paul Brannen, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Indrek Tarand, László Tőkés, Victor Negrescu, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Josep-Maria Terricabras u Nicola Caputo.


22. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Danuta Maria Hübner u Jo Leinen - A8-0286/2015
Udo Voigt, Janusz Korwin-Mikke, Max Andersson, Zoltán Balczó u Stanislav Polčák

Pakkett futur dwar l-avjazzjoni2015/2933(RSP)B8-1146/2015
Stanislav Polčák


23. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


24. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 23 ta' Novembru 2015 sad-data 26 ta' Novembru 2015.


25. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 24.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zuber, Zullo, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Trüpel, Verheyen, Ward, Winkler Hermann

Avviż legali - Politika tal-privatezza