Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

4. Σύνθεση του Σώματος

Οι Marek Józef Gróbarczyk και Dawid Bohdan Jackiewicz ορίσθηκαν μέλη της κυβέρνησης της Πολωνίας. Το Κοινοβούλιο λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, το λειτούργημα αυτό είναι ασυμβίβαστο με του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας τους με ισχύ από τις 16 Νοεμβρίου 2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου