Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 23. novembra 2015 - Štrasburg

4. Zloženie Parlamentu

Marek Józef Gróbarczyk a Dawid Bohdan Jackiewicz boli vymenovaní za členov poľskej vlády. Parlament vzal na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu je táto funkcia nezlučiteľná s výkonom funkcie európskeho poslanca a konštatoval uvoľnenie ich postov s účinnosťou od 16. novembra 2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia