Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 23 november 2015 - Strasbourg

4. Parlamentets sammansättning

Marek Józef Gróbarczyk och Dawid Bohdan Jackiewicz hade utnämnts till medlemmar av Polens regering. Då detta uppdrag i enlighet med artikel 7.1 i akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet fastställde parlamentet att deras platser var vakanta med verkan från och med den 16 november 2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy