Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 23 november 2015 - Straatsburg

5. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Poolse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Bolesław G. Piecha ingediend in het kader van een procedure in verband met een administratieve overtreding.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.

Juridische mededeling - Privacybeleid