Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 23 november 2015 - Strasbourg

5. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

De behöriga polonaises myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Bolesław G. Piecha inom ramen för ett förfarande avseende en administrativ förseelse.

I enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy