Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. november 23., Hétfő - Strasbourg

6. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy 2015. november 25-én, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítéséről szóló 76/621/EGK tanácsi irányelv és a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (00053/2015/LEX - C8-0365/2015 - 2015/0090(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (00041/2015/LEX - C8-0364/2015 - 2014/0017(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (00035/2015/LEX - C8-0363/2015 - 2013/0264(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségéről (CEPOL), valamint a 2005/681/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (00045/2015/LEX - C8-0362/2015 - 2014/0217(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az új élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (00038/2015/LEX - C8-0361/2015 - 2013/0435(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata az európai közigazgatások, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére álló interoperabilitási megoldásokra és közös keretekre vonatkozó programnak (ISA2 program) mint a közszféra korszerűsítése eszközének létrehozásáról (00052/2015/LEX - C8-0360/2015 - 2014/0185(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (00065/2015/LEX - C8-0359/2015 - 2013/0246(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az emberi fogyasztásra szánt kazeinekre és kazeinátokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 83/417/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (00037/2015/LEX - C8-0356/2015 - 2014/0096(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról (00042/2015/LEX - C8-0355/2015 - 2013/0442(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról (00066/2015/LEX - C8-0343/2015 - 2013/0309(COD)).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat