Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. november 23., Hétfő - Strasbourg

7. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Lettországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

JURI

- 8. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2015. évi általános költségvetéshez: saját források és európai adatvédelmi biztos - A Tanács 2015. november 10-i álláspontja (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

LIBE

- Javaslat az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás négyéves időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE))

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

DEVE, BUDG

2) a parlamenti bizottságok

- Jelentés a szubszidiaritásról és az arányosságról szóló 2012–2013. évi éves jelentésekről (2014/2252(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

- Jelentés az EU ENSZ-en belüli szerepéről – hogyan érhetők el jobban az EU külpolitikai céljai (2015/2104(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

- Jelentés az ipari fémek fenntartható európai iparának fejlesztéséről (2014/2211(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Edouard Martin (A8-0309/2015)

- Jelentés az egyenlőtlenségek csökkentéséről, különös tekintettel a gyermekszegénységre (2014/2237(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

- ***I Jelentés az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről, valamint a(z) XXX/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelet [a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet] módosításáról és a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Martin Häusling (A8-0311/2015)

- Jelentés az Európai Unió munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 2014–2020-as stratégiájáról (2015/2107(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Ole Christensen (A8-0312/2015)

- ***I Jelentés a harmonizált fogyasztói árindexekről és a 2494/95/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

- Jelentés a kohéziós politikáról és a marginalizálódott közösségekről (2014/2247(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Terry Reintke (A8-0314/2015)

- ***I Kiegészítő jelentés a biztosítási közvetítésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Werner Langen (A8-0315/2015)

- Jelentés az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának megelőzéséről (2015/2063(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Rachida Dati (A8-0316/2015)

- Jelentés a feltételes adómegállapításokról és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekről (2015/2066(INI)) - TAXE bizottság - Előadók: Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a déli kékúszójú tonhal védelmével foglalkozó bizottság (CCSBT) között levélváltás formájában létrejött, az Uniónak a déli kékúszójú tonhal védelméről szóló egyezmény kiterjesztett bizottságában való tagságáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

- Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 11. pontja alapján a 2016. évi költségvetést érintő előlegkifizetések biztosítására történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

- Jelentés a Rugalmassági Eszköznek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 12. pontjával összhangban a menekültválság kezelésére meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, 8/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (Saját források és az európai adatvédelmi biztos) szóló tanácsi álláspontról (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

3) az egyeztetőbizottság

- 2016-os költségvetési eljárás - Egyeztetett dokumentum – együttes szöveg (14195/2015 - C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD))

4) az egyeztetőbizottságba delegált parlamenti küldöttség

- Jelentés a költségvetési eljárás keretében az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének közös szövegtervezetéről (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) - BUD bizottság - Előadók: Gérard Deprez, José Manuel Fernandes (A8-0333/2015)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat