Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tnejn, 23 ta' Novembru 2015 - Strasburgu

7. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' Data dwar ir-Reġistrazzjoni tal-Vetturi (DRV) fil-Latvja (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS))

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

JURI

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 8 għall-baġit ġenerali għall-2015: Riżorsi Proprji u Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data - Pożizzjoni tal-Kunsill tal-10 ta' Novembru 2015 (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

opinjoni:

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija fis-settur tas-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania għal perjodu ta' erba' snin (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE))

irriferut

responsabbli:

PECH

opinjoni:

DEVE, BUDG

2) mill-kumitati parlamentari

- Rapport dwar ir-rapporti annwali 2012-2013 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (2014/2252(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

- Rapport dwar ir-rwol tal-UE fin-NU - kif jistgħu jintlaħqu aħjar l-objettivi tal-UE fil-qasam tal-politika barranija (2015/2104(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

- Rapport dwar l-iżvilupp ta' Industrija Ewropea sostenibbli tal-metalli komuni (2014/2211(INI)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Edouard Martin (A8-0309/2015)

- Rapport dwar it-tnaqqis tal-inugwaljanzi b'enfasi speċjali fuq il-faqar fost it-tfal (2014/2237(INI)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi, li jemenda r-Regolament (UE) Nru XXX/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Ir-Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali] u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Martin Häusling (A8-0311/2015)

- Rapport dwar il-Qafas Strateġiku tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol 2014-2020 (2015/2107(INI)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Ole Christensen (A8-0312/2015)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

- Abbozz ta' rapport dwar il-politika ta' koeżjoni u l-komunitajiet emarġinati (2014/2247(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Terry Reintke (A8-0314/2015)

- ***I Rapport supplimentari dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar medjazzjoni fl-assigurazzjoni (riformulazzjoni) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Werner Langen (A8-0315/2015)

- Rapport dwar il-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni u tar-reklutaġġ ta' ċittadini Ewropej minn organizzazzjonijiet terroristiċi (2015/2063(INI)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Rachida Dati (A8-0316/2015)

- Rapport dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (2015/2066(INI)) - Kumitat TAXE - Rapporteurs: Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni għall-Konservazzjoni tat-Tonna tan-Nofsinhar (CCSBT) li jikkonċerna l-istatus tal-Unjoni bħala Membru fil-Kummissjoni Estiża tal-Konvenzjoni għall-Konservazzjoni tat-Tonna tan-Nofsinhar (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea, b'konformità mal-punt 11 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba, għall-finijiet ta' pagament tal-avvanzi fil-qafas tal-baġit 2016 (COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà għal miżuri baġitarji immedjati biex tiġi indirizzata l-kriżi tar-refuġjati, f'konformità mal-punt 12 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 8/2015 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Riżorsi proprji u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

3) mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

- Proċedura baġitarja 2016 - Dokument ta' konċiljazzjoni - Test komuni (14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD))

4) mid-Delegazzjoni Parlamentari fil-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

- Rapport dwar l-abbozz konġunt ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fil-qafas tal-proċedura baġitarja (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteurs: Gérard Deprez, José Manuel Fernandes (A8-0333/2015)

Avviż legali - Politika tal-privatezza